Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/422/2018 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie ustalenia bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Będzin przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe