Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 80/2018 Wójta Gminy Rudziniec

z dnia 15 marca 2018r.

z wykonania budżetu Gminy Rudziniec, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Rudziniec za 2017 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe