Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 311/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Blachownia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe