Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4210.32(6).2018.8033.XVI.EST1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez CEZ Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe