Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/378/18 Rady Gminy Brenna

z dnia 15 października 2018r.

zmieniająca uchwałę nr XVII/188/17 Rady Gminy Brenna z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brenna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe