Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/48/19 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 24 stycznia 2019r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w formie posiłków, pomocy rzeczowej oraz zasiłków okresowych i celowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe