Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Starosty Mikołowskiego

z dnia 30 stycznia 2019 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Mikołowskiego za 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe