Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 1/2019 Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 12 marca 2019r.

w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2018, położonych na obszarze Gminy Bieruń

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe