Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.41.2019 Rady Gminy Kobiór

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Kobiór na 2019 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe