Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/191/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XL/789/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe