Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/186/19 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe