Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/315/2021 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe