Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.297.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 kwietnia 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXIV/262/21 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasteczko Śląskie w 2021 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe