Kategorie

Lepiej niż w domu. Jak zmieniają się nowoczesne miejsca pracy?

Lepiej niż w domu. Jak zmieniają się nowoczesne miejsca pracy?
Lepiej niż w domu. Jak zmieniają się nowoczesne miejsca pracy?
Fotolia
Miejsca pracy na przestrzeni ostatnich lat uległy ogromnej zmianie. Jeszcze nie tak dawno ich wygląd i układ były podporządkowane głównie optymalizacji kosztów, ewentualnie budowaniu prestiżu firmy. Dziś projektuje się je z myślą o kreowaniu pozytywnych doświadczeń pracowników, różnych stylach pracy i wspieraniu kultury organizacyjnej. Coraz częściej także z myślą o środowisku. Ma być zdrowo, przyjaźnie i produktywnie. Czyli jak?

Kiedyś każda szanująca się firma chciała mieć swoją siedzibę na własność lub podpisywała umowę najmu na wiele lat. Dziś najemcy oczekują przede wszystkim możliwości elastycznego zwiększania lub zmniejszania wykorzystywanej powierzchni w zależności od zmieniających się potrzeb firmy.

Przede wszystkim elastycznie

Rosnącą popularnością wśród firm cieszy się najem krótkoterminowy, intensywnie rozwijają się firmy oferujące powierzchnie coworkingowe – swoiste biura na żądanie. Z takich biur coraz chętniej korzystają nie tylko start-upy, ale także korporacje. Jak wynika z badań Gesler Research Institute, już 14 proc. pracowników dużych firm w Stanach Zjednoczonych korzysta dodatkowo z przestrzeni coworkingowych. W Polsce np. pracownicy Skanska korzystają z tego rozwiązania jako alternatywy dla biura budowy. Biura coworkingowe – poza tym, że są dostępne od ręki i dla każdego oraz można je wynająć na krótszy czas, oferują także nową jakość przestrzeni, która pozwala zadbać o dobrostan pracowników.

Nie do przecenienia jest też możliwość wymiany doświadczeń w ramach społeczności coworkingowej tworzonej przez osoby reprezentujące różne specjalności, firmy i branże.

Polecamy: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Serwis Kadry

Wszechobecne technologie

Poczta elektroniczna, komputery przenośne i smartfony, narzędzia zdalnego dostępu czy aplikacje dostarczane z chmury obliczeniowej na nowo zdefiniowały nasz sposób pracy, odrywając nas od biurek. Widoczną konsekwencją cyfryzacji jest możliwość łączenia się, współpracy i komunikowania bez konieczności przebywania w tym samym miejscu. Możemy dzielić się informacjami i wiedzą, a nasza praca staje się bardziej zwinna, dzięki czemu jesteśmy produktywni w każdym czasie i miejscu.

Dzięki technologiom pozbywamy się papierów, a nawet urządzeń, np. twardych dysków – wszystko, co ważne dla firmy jest przechowywane w chmurze. Wypełnione technologiami miejsca pracy otrzymują przydomki: „digital” i „smart”. Technologie i automatyzacja procesów pozwalają nam zrezygnować z nużących, rutynowych zadań i poświęcić się ciekawszym, bardziej kreatywnym.

Dostęp do technologii w miejscu pracy staje się dziś gwarantem efektywnej i komfortowej pracy – jak podaje „Computerworld, aż 79 proc. pracowników uważa, że wdrożenie rozwiązań z zakresu cyfrowego biura przyczyniło się w ich firmie do poprawy efektywności pracy, a 72 proc., że wpłynęło na poprawę komfortu pracy. Pracownicy, zwłaszcza milenialsi chcą mieć w pracy kontakt z nowoczesnymi technologiami. Jak czytamy w Future Workforce Study, 7 na 10 milenialsów byłoby skłonnych porzucić pracę w firmie, która stosuje niskiej klasy technologie.

Odrębną grupę rozwiązań technologicznych stanowią innowacje odnoszące się do sposobu projektowania, budowania, komercjalizacji i zarządzania budynkami. Na określenie tych innowacji używa się często słowa proptech pochodzącego od dwóch innych słów: property i technology. W proptech wykorzystuje się m.in. internet rzeczy oraz sztuczną inteligencję. Przykładami rozwiązań z obszaru proptech, które mają wpływ na komfort i bezpieczeństwo pracowników, mogą być aplikacja do sterowania temperaturą na każdym stanowisku pracy, system rejestracji dostępu poprzez aplikację w telefonie czy aplikacja do zarządzania dostępnością miejsc parkingowych.

Nowy model pracy

Na naszych oczach zmienia się także model pracy. Rośnie elastyczność formy, czasu i miejsca zatrudnienia. Już 1/3 Polaków ma dostęp do pracy zdalnej. Na całym świecie rośnie liczba freelancerów. Dzięki rozwojowi technologii możliwe staje się wykonywanie pracy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie – z domu, z biura, kawiarni czy plaży. Rośnie mobilność pracowników i skraca się cykl zatrudnienia u jednego pracodawcy. Na rynku pojawiają się cyfrowi nomadzi, którzy łączą pracę z podróżowaniem.

Coraz mniej czasu spędzamy przy swoich firmowych biurkach, dlatego część firm decyduje się na wynajem mniejszej powierzchni niż wynikałoby to z poziomu zatrudnienia. Jednocześnie – żeby przyciągnąć pracowników i najemców – biura upodabniają się do przestrzeni, na rzecz których je opuszczamy. Zaczynają przypominać domy, kluby i kawiarnie. Mają stymulować kreatywność, komunikację i mobilność pracowników. W ostatnich latach coraz więcej firm wdraża w swoich biurach koncepcję activity based working. Koncepcja ta zakłada tworzenie biur dostosowanych do faktycznego i zmieniającego się w czasie sposobu pracy zatrudnionych osób. W biurach projektowanych zgodnie z tą koncepcją pracownik nie ma przypisanego miejsca pracy, natomiast w zależności od realizowanych aktualnie zadań może wybierać miejsce, w którym pracuje i może to miejsce zmieniać wielokrotnie w ciągu dnia. Przykładami biur zrealizowanych zgodnie z tą koncepcją są biura Ikea Business Service Center w Poznaniu czy warszawskie biura L’Oréal, Colliers International i Skanska.

Uwolnienie się od firmowych biurek i możliwość wykonywania pracy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie miało zagwarantować work-life balance. Świat okazał się jednak bardziej skomplikowany. Nowoczesne technologie informacyjne doprowadziły do zatarcia się granic między sferą prywatną i zawodową. Wizja rozdziału tych światów wyczerpuje się. Ideę work- life balance zastępuje idea work-life integration, która zakłada, że świat zawodowy i prywatny muszą ze sobą współistnieć, a naszym zadaniem jest umiejętne przełączanie się między nimi. Miejsca pracy mają nas wspierać w integracji różnych rodzajów aktywności – tych prywatnych i zawodowych, mają angażować emocjonalnie, ułatwiać nawiązywanie relacji i budowanie społeczności. Biuro, w którym ludzie lubią przebywać, stworzone jako ośrodek życia społecznego, ma korzystny wpływ na samopoczucie pracowników. Dlatego pracodawcy i zarządcy nieruchomości oferują pracownikom udział w wydarzeniach, które mają niewiele wspólnego z pracą, natomiast integrują użytkowników konkretnych obiektów ze sobą i ze społecznością lokalną. W opanowanym przez technologie świecie relacje zyskują na wartości. Dlatego firmy i zarządcy nieruchomości komercyjnych coraz częściej zatrudniają Community Managerów. Ich zadanie polega na dbaniu o wysoki poziom satysfakcji pracujących w danym budynku osób. Community Manager odpowiada nie tylko za budowanie społeczności, ale także za stworzenie przyjaznych warunku do networkingu i wymiany pomysłów między pracownikami różnych firm i branż.

Rosną oczekiwania

W sierpniu 2019 r. odnotowano w Polsce najniższą od lat 90. stopę bezrobocia (5,2 proc.). Pracodawcy niemal wszystkich branż sygnalizują problemy z pozyskaniem pracowników. Mimo digitalizacji i automatyzacji procesów popyt na kandydatów stale rośnie. Pracownicy częściej zmieniają pracę i coraz głośniej formułują swoje oczekiwania. Aby ich przyciągnąć i utrzymać, firmy zmuszone są do konkurowania poziomem wynagrodzeń i benefitami. Ważną kartą przetargową w tej konkurencji staje się kultura organizacyjna oraz warunki pracy, także w rozumieniu miejsca jej wykonywania, które musi być zdrowe, sprzyjać efektywności, być atrakcyjne i przyjazne. Poszukując sposobów na realizację tych oczekiwań, pracodawcy sięgają po programy wellbeing.

W walce o talenty przewagę osiągają organizacje, które oferują miejsca pracy wspierające twórczą atmosferę, innowacyjność, pozwalające na stosowanie różnych stylów pracy, efektywne zaplanowanie dnia i dużą autonomię, także w wyborze miejsca i czasu pracy.

W naszych firmach już dziś współpracuje ze sobą kilka generacji pracowników. Dwudziesto- i sześćdziesięciolatkowie pracują inaczej. Biura i budynki muszą uwzględniać te zróżnicowane style pracy. Różnorodność wiekowa to jednak nie wszystko – firmy zasiedlają pracownicy różnej płci, single i rodzice, coraz częściej aktywne zawodowo są osoby niepełnosprawne. Do tego dochodzi różnorodność kulturowa – nasze zespoły są coraz bardziej międzynarodowe i międzykulturowe. Miejsca pracy muszą sprostać oczekiwaniom i potrzebom coraz bardziej różnorodnych zespołów. Na konkurencyjnym rynku pracy wojnę o pracownika wygrają pracodawcy, którzy będą w stanie stworzyć warunki sprzyjające różnorodności, zwłaszcza że przekłada się ona na konkretne korzyści biznesowe.

Elastyczny komfort

Żyjemy w czasach, kiedy bez względu na wielkość organizacji zmienia się model pracy z zadaniowego na projektowy. Pracownicy pracują nad wieloma różnymi tematami, w różnych konfiguracjach, z różnymi osobami. Jednocześnie praca niekoniecznie wymaga obecności w biurze. Możemy równie dobrze realizować zadania z domu, z kawiarni czy z siedziby klienta. Wymaga to jedynie odpowiednich narzędzi i umiejętności komunikacji w środowisku wirtualnym. Zmieniają się także sposoby regulowania relacji z pracodawcą. Rośnie liczba freelancerów i cyfrowych nomadów, pojawiają się nowe formy pracy, takie jak praca voucherowa, portfelowa czy ekspert na żądanie. Nowoczesny pracownik musi być elastyczny i szybko adaptować się do zachodzących zmian. Musi też szybko pozyskiwać kompetencje potrzebne do poruszania się po rynku pracy. Podobnej elastyczności wymaga jednak od pracodawcy, który ma mu zapewnić warunki do komfortowej i efektywnej pracy.

Izabela Szczurska, Recruitment & Employer Branding Manager, PWC

Life space

Efektem zacierania się granic pomiędzy światem pracy i czasu wolnego oraz rosnących oczekiwań pracowników w zakresie wellbeing jest koncepcja life space, zgodnie z którą biuro jest wprawdzie dalej miejscem pracy, ale jednocześnie zupełnie tego miejsca nie przypomina. Od typowego biura różni się m.in. wysoką atrakcyjnością, nowoczesną aranżacją, poziomem dostosowania do potrzeb pracowników. Nowoczesne biura przypominają często kawiarnie, kluby lub mieszkania. Oferują niestandardowe rozwiązania i dostęp do wielu usług dodatkowych, w tym usług związanych z rekreacją i rozrywką. Stają się przestrzenią społeczną służącą nawiązywaniu relacji.

Eco jest trendy

Zrównoważone wybory są coraz ważniejsze dla firm, ich klientów i pracowników. Budowanie i korzystanie z nieruchomości komercyjnych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju to jeden z najgorętszych trendów. Nowoczesne zielone biurowce mają być ekologiczne, wtapiać się w otoczenie, zapewniać pracownikom kontakt z naturą, być samowystarczalne i w jak najmniejszym stopniu wpływać na środowisko. Także inne obiekty – magazyny i hale produkcyjne – budowane są coraz częściej z uwzględnieniem wysokich ekologicznych standardów. Rośnie popularność certyfikatów BREEAM i LEED, które te standardy potwierdzają.

Tematami dnia stają się zrównoważony rozwój, dbanie o środowisko naturalne, wyczerpujące się zasoby i świadoma konsumpcja. Firmy zaczynają wdrażać politykę „zero waste”, modny staje się urban gardening oraz pasieki na dachach wieżowców. Dobrym przykładem jest Eurocentrum Office Complex w Warszawie, gdzie na wysokości 60 metrów umieszczono osiem uli z 400 tys. pszczół. Pasieki znajdziemy też m.in. w Warszawie na dachach: Deutsche Banku, hotelu Regent, hotelu Hilton, Teatru Powszechnego oraz Banku BNP Paribas, a w Gdyni np. na dachu biurowca Ergo Hestii. To odpowiedź na zagrożenia ekologiczne, ale także na oczekiwania, szczególnie młodszych pokoleń, dla których istotną wartością jest dbałość o środowisko naturalne.

W centrum zainteresowania stanął człowiek osadzony w konkretnej rzeczywistości i jego potrzeby. W ten sposób nasze miejsca pracy wpisały się w dwa obwiązujące trendy: dbałości o pozytywne doświadczenia oraz o dobrostan pracowników. Dalej może być już tylko lepiej.

Efektem zacierania się granic pomiędzy światem pracy i czasu wolnego oraz rosnących oczekiwań pracowników w zakresie wellbeingu jest koncepcja life space, zgodnie z którą biuro jest wprawdzie dalej miejscem pracy, ale jednocześnie zupełnie tego miejsca nie przypomina.

Tekst powstał na podstawie raportu pt. „Lepiej niż w domu. Jak zadbać o komfortowe i twórcze środowisko pracy?” wydanego w listopadzie 2019 r. przez ekspertów Well.hr – pierwszej w Polsce bazy pracoumilaczy. Raport powstał na bazie analizy prawie 200 dobrych praktyk pracodawców z kraju i ze świata, przy merytorycznym wsparciu firm PwC i Colliers International. Pełna wersja raportu jest do pobrania na stronie www.well.hr

W opanowanym przez technologie świecie relacje zyskują na wartości. Dlatego firmy i zarządcy nieruchomości komercyjnych coraz częściej zatrudniają Community Managerów. Ich zadanie polega na dbaniu o wysoki poziom satysfakcji pracujących w danym budynku osób.

Jolanta Kotzian

Cyfrowe DNA

Rozwiązania z zakresu tzw. smart office, których elementem są systemy audiowizualne, stają się coraz bardziej popularne i wraz z dobrze zaprojektowanym biurem decydują o atrakcyjności pracodawcy. Praktyczne każda organizacja mierzy się dzisiaj z wyzwaniem pozyskania specjalistów oraz stworzeniem takiego środowiska pracy i takiej kultury organizacyjnej, które spowodują, że pracownicy będą chcieli związać się z nią na dłużej. Na rynek pracy trafia pokolenie, które technologie cyfrowe ma wpisane w swoje DNA. Pracownicy ci są mobilni, elastyczni, oczekują możliwości pracy zdalnej i dostępu do nowych technologii w miejscu pracy.
Tomasz Paradowski, Dyrektor Działu Systemów Audiowizualnych Veracomp

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Komplet: Kodeks pracy 2021 + Dokumentacja kadrowa 2021
Komplet: Kodeks pracy 2021 + Dokumentacja kadrowa 2021
Tylko teraz
148,20 zł
228,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Personel i Zarządzanie
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Biura rachunkowe
  1 sty 2000
  24 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Własna księgowa czy zewnętrzne biuro rachunkowe?

  Księgowość. Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami sprawozdawczości rachunkowej i podatkowej. Często wielu przedsiębiorców chce się skupić na swoich obszarach biznesowych, a kwestie księgowe powierzyć innemu podmiotowi. Wybór dostawców usług księgowych na rynku jest duży. Można się również zdecydować na zatrudnienie własnej księgowej. A może alternatywą będzie księgowość on-line? Podejmując decyzję, warto rozważyć wszystkie plusy i minusy każdego z rozwiązań.

  Czy biuro rachunkowe musi udzielić komornikowi informacji o klientach?

  Biuro rachunkowe a komornik. Wielu właścicieli biur rachunkowych dostaje od komornika wezwanie do złożenia wyjaśnień / udzielenia informacji o klientach swojego bura. Podstawą prawną na którą powołują się komornicy to art. 761 kodeksu postępowania cywilnego. Dostając takie wezwanie zastanawiają się, czy powinni udostępniać informacje dotyczące majątku i dochodu swoich klientów. W wezwaniu od komornika możemy przeczytać, iż wzywa on do udzielenia informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania oraz że za nieuzasadnioną odmowę udzielenia informacji może zostać nałożona grzywna do 2000,00 zł. Czy księgowi mogą odmówić komornikowi uzasadniając to tajemnicą zawodową lub nawet Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO? Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania właścicieli biur rachunkowych w tym zakresie.

  Nowoczesny księgowy w dobie cyfryzacji – konferencja 8-9 października w Warszawie

  Zmiany w podatkach i nieuchronna cyfryzacja biur rachunkowych

  Jak przygotować biuro rachunkowe na cyfrową księgowość?

  Biuro rachunkowe a cyfrowa księgowość. Zdecydowana większość polskich firm (prawie 65%) zleca prowadzenie księgowości zewnętrznym biurom rachunkowym. Pozwala to ograniczyć koszty zatrudnienia, wydatki na szkolenia i rekrutację pracowników czy przenieść odpowiedzialność za naliczanie podatków na biuro. Ostatnio pojawiła się jeszcze jedna ważna korzyść, wynikająca bezpośrednio z digitalizacji.

  Pranie pieniędzy – ważne zmiany dla biur rachunkowych od 31 lipca 2021 r.

  Pranie pieniędzy. Od 31 lipca 2021 r. na wszystkich biurach rachunkowych, a nie tylko zajmujących się usługowym prowadzeniem pełnej księgowości, będą ciążyć obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Sprawdź jakie wynikają z tego obowiązki.

  Czy księgowość jest kobietą?

  Tak, z pewnością w Polsce, gdzie w odróżnieniu od innych krajów, zawód księgowych został prawie całkowicie sfeminizowany. Czy oznacza to, że w pracy tej lepiej sprawdzają się panie?

  Przegląd zmian w VAT od 1 lipca 2021 r.

  Polecamy e-booka "Przegląd zmian w VAT od 1 lipca 2021 r.", czyli 11 zmian z krótkim i praktycznym komentarzem ekspertów INFORLEX. Pobierz bezpłatnie.

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych – merytoryczna wiedza i nowoczesne rozwiązania

  Współczesna księgowość to nie tylko słupki, faktury i żmudne wyliczenia na podstawie dokumentów dostarczanych przez klientów. Biura rachunkowe to nowoczesne przedsiębiorstwa szukające rozwiązań, które podwyższą jakość oferty, przyspieszą pracę, ale także sprawią, że usługi świadczone przez księgowe wkroczą na wyższy poziom. Zapraszamy na Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych, któremu patronuje medialnie Infor.pl.

  Humor biur rachunkowych - zabawne historie z życia księgowych

  W zawodzie księgowego, oprócz wymagających skupienia i wytężonej pracy chwil, bardzo często zdarzają się też sytuacje zaskakujące i komiczne, które przez długi czas wywołują uśmiech na twarzy. Z okazji przypadającego 9 czerwca Dnia Księgowego firma CashDirector S.A. zebrała zabawne historie z życia pracowników biur rachunkowych zrzeszonych w OSCBR (Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych) i udowadnia, że wbrew licznym stereotypom praca ta wcale nie musi być nudna.

  Kontrola biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Kontrola biur rachunkowych - przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Biura rachunkowe podlegają kontroli wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zasady tej kontroli są określone w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej u.p.p.p. lub ustawa).

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML). Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - biuro rachunkowe. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej u.p.p.p. lub ustawa) zawiera zamknięty katalog podmiotów zobowiązanych do wypełniania obowiązków przewidzianych ustawą, tj. instytucje obowiązane. Wśród nich są podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  OC biur rachunkowych w 2021 roku

  OC biur rachunkowych w 2021 roku. Ustawa o rachunkowości wprost nakłada na przedsiębiorców wykonujący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. W 2021 r. minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia, wynosi 45 485 zł (jest zatem wyższa o niemal 3 tyś zł niż w 2020 r.).

  Wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym

  Obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Identyfikacja i ocena ryzyka przez biura rachunkowe – wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym.

  Umowa biura rachunkowego z klientem – na co zwrócić uwagę?

  Umowa biura rachunkowego z klientem. Przed podpisaniem umowy warto zwrócić uwagę na postanowienia sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz postanowienia niekorzystne dla biura rachunkowego. Co powinna zawierać umowa biura rachunkowego na prowadzenie ksiąg rachunkowych?

  Czy biuro rachunkowe musi mieć kasę fiskalną online?

  Kasa fiskalna online w biurze rachunkowym. Czy w związku z obowiązkiem stosowania kas fiskalnych online począwszy od 1 lipca 2021 r. biuro rachunkowe jest zobligowane do jej nabycia, czy też może zaniechać stosowania kasy fiskalnej?

  Biura rachunkowe objęte ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe a przeciwdziałanie praniu pieniędzy, ustawa AML. Monitorowanie i zgłaszanie podejrzeń o pranie pieniędzy będzie nowym obowiązkiem wszystkich biur księgowych.

  Biuro rachunkowe przyjazne rodzinie

  Kobiety na rynku pracy preferują pracodawców, którzy tworzą warunki dla zachowania równowagi między pracą, a życiem prywatnym, wychowywaniem dzieci. Dobrym przykładem takiej firmy jest wrocławska spółka GOBS, zajmująca się zaawansowaną obsługą księgową zagranicznych spółek.

  Jak stać się ekologicznym biurem rachunkowym?

  Biura rachunkowe a ekologia. Znaczenie ekologii w naszym życiu zdecydowanie rośnie. Spotykamy się z ekologiczną żywnością, kosmetykami, ograniczamy w naszych domach produkcję śmieci. Odnawialne źródła energii cieszą się dużą popularnością. W gospodarstwach domowych takie zmiany można wprowadzić w łatwy sposób. Jak sprawić, aby także biuro rachunkowe było bardziej eko?

  Kasa fiskalna w biurze rachunkowym - zwolnienie

  Kasa fiskalna w biurze rachunkowym. Czy biuro rachunkowe może zrezygnować ze stosowania kasy fiskalnej, gdy świadczone usługi nie stanowią doradztwa a kwota obrotu nie przekroczyła limitu 20 000 zł?

  Na co zwrócić uwagę przy wyborze biura rachunkowego?

  Jak wybrać biuro rachunkowe? Decyzja o podjęciu współpracy z biurem rachunkowym to ważny krok w rozwoju firmy. Aby jednak przyniósł korzyści, przedsiębiorca musi wybrać takiego usługodawcę, który nie tylko spełni oczekiwania zlecającego, ale też wyprzedzi je, proponując nowości technologiczne i innowacje wspierające współpracę.

  Technologie w księgowości – co zmieni się w 2021 r.?

  Księgowość a innowacje technologiczne. Technologie leżą już od lat u podstaw wielu działań biznesowych. W przypadku niektórych branż, również księgowości, czas pandemii tylko przyspieszył procesy digitalizacji. Sprawił też, że na rynku pojawiło się więcej innowacji usprawniających codzienną pracę. Należy do nich nie tylko rozwój oprogramowania wspomagającego działania księgowych, ale także blockchain, roboty w biurach, sprawniejsza obsługa klientów oraz outsourcing rachunkowości.

  Rekomendowane Biura Rachunkowe 2020

  Odpowiednio prowadzona księgowość w firmie to bardzo ważna sprawa.

  II Webinarium Ksiegowość 4.0 Przyszłość Biur Rachunkowych już 27 października

  Już po raz drugi, zainteresowani branżą biur rachunkowych i finansów będą mogli wziąć udział w bezpłatnym Webinarium Księgowość 4.0.

  Świadczenie usług księgowych na podstawie umowy ustnej

  Czy na podstawie umowy ustnej o świadczenie usług księgowo-kadrowych można ponosić odpowiedzialność? Okazuje się, że tak. O czym przekonała się księgowa, pozwana przez klienta, tj. spółkę, którą obsługiwała.

  Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r.

  Znamy już limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości występuje po przekroczeniu limitu przychodów w wysokości 2.000.000 euro. Dokonując przeliczenia, według średniego kursu euro z dnia 1 października 2020 r., limit ten wynosi 9.030.600 zł. Oznacza to, że jednostki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczą ten limit, zobowiązane będą do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.