REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(E)

Przypadki bezkarności na Filipinach Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie przypadków bezkarności na Filipinach (2012/2681(RSP))

Strony 99 - 102 Pobierz pdf

Sytuacja mniejszości etnicznych w Iranie Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sytuacji mniejszości etnicznych w Iranie (2012/2682(RSP))

Strony 102 - 104 Pobierz pdf

REKLAMA

Europejski tydzień podnoszenia stanu świadomości na temat zatrzymania akcji serca Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia europejskiego tygodnia podnoszenia stanu świadomości na temat zatrzymania akcji serca

Strony 104 - 105 Pobierz pdf

Zalecenie Rady na 67. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Zalecenie Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. dla Rady w sprawie 67. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (2012/2036(INI))

Strony 106 - 114 Pobierz pdf

REKLAMA

Specjalny przedstawiciel UE ds. praw człowieka Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie specjalnego przedstawiciela UE ds. praw człowieka (2012/2088 (INI))

Strony 114 - 117 Pobierz pdf

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - obuwie, Hiszpania Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/020 ES/ Comunidad Valenciana footwear, z Hiszpanii) (COM(2012)0204 - C7-0112/2012 - 2012/2089(BUD)) ZAŁĄCZNIK

Strony 118 - 121 Pobierz pdf

Projekt budżetu korygującego nr 2/2012: Fundusz Solidarności w następstwie powodzi we Włoszech (Ligurii i Toskanii) w 2011 r. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 2/2012 na rok budżetowy 2012, sekcja 3 - Komisja Europejska (09916/2012 - C7-0123/2012 - 2012/2057(BUD))

Strony 121 - 122 Pobierz pdf

Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej: powodzie w Ligurii i Toskanii Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2012)0126 - C7-0078/2012 - 2012/2051(BUD)) ZAŁĄCZNIK

Strony 122 - 123 Pobierz pdf

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: EGF/2012/000 TA 2012 - pomoc techniczna z inicjatywy Komisji Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (EGF/2012/000 TA 2012 - pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) (COM(2012)0160 - C7-0091/2012 - 2012/2058(BUD)) ZAŁĄCZNIK

Strony 123 - 126 Pobierz pdf

Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Iliana Ivanova - Bułgaria) Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Iliany Ivanovej na członka Trybunału Obrachunkowego (C7-0111/2012 - 2012/0803(NLE))

Strony 127 - 127 Pobierz pdf

Ogólny system preferencji taryfowych I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych (COM(2011)0241 - C7-0116/2011 - 2011/0117(COD)) P7_TC1-COD(2011)0117 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 czerwca 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2012 wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008

Strony 127 - 128 Pobierz pdf

Nadzór gospodarczy i budżetowy nad państwami członkowskimi strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej I Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 13 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami członkowskimi strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej (COM(2011)0819 - C7-0449/2011 - 2011/0385(COD))

Strony 128 - 149 Pobierz pdf

Monitorowanie i ocena wstępnych planów budżetowych oraz zapewnienie korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich strefy euro I Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 13 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych przepisów dotyczących monitorowania i oceny wstępnych planów budżetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich strefy euro (COM(2011)0821 - C7-0448/2011- 2011/0386(COD))

Strony 150 - 176 Pobierz pdf

Rozszerzenie mandatu EBOR na region południowego i wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmian do Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), rozszerzających geograficzny zakres działalności EBOR na południowy i wschodni region basenu Morza Śródziemnego. (COM(2011)0905 - C7-0523/2011 - 2011/0442(COD)) P7_TC1-COD(2011)0442 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 czerwca 2012 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr â€Ś/2012/UE w sprawie zmian do Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), rozszerzających geograficzny zakres działalności EBOR na południowy i wschodni region basenu Morza Śródziemnego

Strony 177 - 177 Pobierz pdf

Zasoby śledzia występujące przy zachodnim wybrzeżu Szkocji I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1300/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiającego wieloletni plan dotyczący zasobów śledzia występujących przy zachodnim wybrzeżu Szkocji oraz połowów tych zasobów (COM(2011)0760 - C7-0432/2011 - 2011/0345(COD)) P7_TC1-COD(2011)0345 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 czerwca 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2012 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1300/2008 ustanawiające wieloletni plan dotyczący zasobów śledzia występujących przy zachodnim wybrzeżu Szkocji oraz połowów tych zasobów

Strony 178 - 181 Pobierz pdf

Niebezpieczeństwo poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (COM(2010)0781 - C7-0011/2011 - 2010/0377(COD)) P7_TC1-COD(2010)0377 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 czerwca 2012 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/…/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE Załącznik do rezolucji ustawodawczej

Strony 182 - 183 Pobierz pdf

Żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego (COM(2011)0353 - C7-0169/2011 - 2011/0156(COD)) P7_TC1-COD(2011)0156 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 czerwca 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2012 w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dziecioraz, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, a także żywności dla osób nietolerujących glutenu i żywności stosowanej w dietach o niskiej i bardzo niskiej zawartości kalorii[Popr. 1]  Załącznik I Załącznik II

Strony 183 - 208 Pobierz pdf

Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

Strony 1 - 637 Pobierz pdf

Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

Strony 1 - 634 Pobierz pdf

Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

Strony 1 - 612 Pobierz pdf

Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

Strony 1 - 599 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 1 lipca 2013 r.

Strony 1 - 20 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 2 lipca 2013 r.

Strony 21 - 78 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 3 lipca 2013 r.

Strony 79 - 254 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 4 lipca 2013 r.

Strony 255 - 451 Pobierz pdf

REKLAMA