REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(E)

Umowy międzyrządowe w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami trzecimi I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej mechanizm wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami trzecimi (COM(2011)0540 - C7-0235/2011 - 2011/0238(COD)) P7_TC1-COD(2011)0238 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 września 2012 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr â€Ś/2012/UE w sprawie ustanowienia mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami trzecimi

Strony 252 - 253 Pobierz pdf

Systemy zapewniania jakości produktów rolnych I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów zapewniania jakości produktów rolnych (COM(2010)0733 - C7-0423/2010 - 2010/0353(COD)) P7_TC1-COD(2010)0353 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 września 2012 r. w celu przyjęcia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr…/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych Załącznik

Strony 254 - 255 Pobierz pdf

REKLAMA

Europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej I Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 13 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (COM(2011)0862 - C7-0489/2011 - 2011/0418(COD))

Strony 255 - 279 Pobierz pdf

Europejskie fundusze venture capital I Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 13 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich funduszy venture capital (COM(2011)0860 - C7-0490/2011 - 2011/0417(COD))

Strony 280 - 303 Pobierz pdf

REKLAMA

Wprowadzenie w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między UE a Kolumbią i Peru I Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 13 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru (COM(2011)0600 - C7-0307/2011 - 2011/0262(COD))

Strony 304 - 312 Pobierz pdf

Wprowadzenie w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między UE a Ameryką Centralną I Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 13 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Centralną, z drugiej strony (COM(2011)0599 - C7-0306/2011 - 2011/0263(COD))

Strony 312 - 321 Pobierz pdf

Dozwolone możliwości wykorzystywania utworów osieroconych I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych (COM(2011)0289 - C7-0138/2011 - 2011/0136(COD)) P7_TC1-COD(2011)0136 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 września 2012 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/…/UE w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych

Strony 322 - 323 Pobierz pdf

Nadzwyczajne autonomiczne preferencje handlowe dla Pakistanu I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego nadzwyczajne autonomiczne preferencje handlowe dla Pakistanu (COM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD)) P7_TC1-COD(2010)0289 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 września 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2012 wprowadzającego nadzwyczajne autonomiczne preferencje handlowe dla Pakistanu

Strony 323 - 324 Pobierz pdf

Stanowisko Rady (UE) nr 9/2013 w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 639/2004 i decyzję Rady 2004/585/WE Przyjęte decyzją Rady w dniu 17 października 2013 r.

Strony 1 - 44 Pobierz pdf

Oświadczenie Rady w sprawie planów wieloletnich

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gromadzenia danych

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Oświadczenia Komisji

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Stanowisko Rady (UE) nr 10/2013 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 Przyjęte przez Radę w dniu 17 października 2013 r.

Strony 46 - 71 Pobierz pdf

Projekt oświadczenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad kontroli w dziedzinie identyfikowalności produktów i informacji dla konsumentów

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Oświadczenia Komisji

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Ewolucja strategii makroregionalnych UE: obecne praktyki i przyszłe perspektywy, szczególnie w regionie Morza Śródziemnego Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2012 r. ewolucja strategii makroregionalnych UE: obecne praktyki i przyszłe perspektywy, szczególnie w regionie Morza Śródziemnego (2011/2179(INI))

Strony 1 - 8 Pobierz pdf

Wdrożenie przepisów UE dotyczących wody Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie wdrażania prawodawstwa UE w dziedzinie wody w obliczu konieczności przyjęcia całościowego podejścia do wyzwań europejskiej polityki wodnej (2011/2297(INI))

Strony 9 - 18 Pobierz pdf

eCall: nowa usługa dla obywateli pod numerem 112 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie systemu wzywania pomocy eCall: nowej usługi 112 dla obywateli (2012/2056 (INI))

Strony 19 - 26 Pobierz pdf

Atrakcyjność inwestowania w Europie Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie atrakcyjności inwestowania w Europie (2011/2288(INI))

Strony 27 - 38 Pobierz pdf

Aspekty handlowe Partnerstwa Wschodniego Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie handlowych aspektów Partnerstwa Wschodniego (2011/2306(INI))

Strony 38 - 47 Pobierz pdf

Budżet 2013 - upoważnienie do rozmów trójstronnych Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2013 (2012/2016(BUD))

Strony 48 - 61 Pobierz pdf

Strategia w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie strategii Unii Europejskiej w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2012-2015 (2012/2043(INI))

Strony 62 - 71 Pobierz pdf

Ustanowienie unijnych ram prawnych dotyczących ochrony zwierząt domowych i bezpańskich Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia ram prawnych UE dotyczących ochrony zwierząt domowych i bezpańskich (2012/2670(RSP))

Strony 71 - 72 Pobierz pdf

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (28-29 czerwca 2012 r.) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie posiedzenia Rady Europejskiej w czerwcu 2012 r. (2011/2923(RSP))

Strony 72 - 74 Pobierz pdf

Dostęp do podstawowych usług bankowych Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie dostępu do podstawowych usług bankowych (2012/2055 (INI)) ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI:

Strony 74 - 81 Pobierz pdf

REKLAMA