REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(E)

Polityka UE w odniesieniu do Zachodniego Brzegu Jordanu i Wschodniej Jerozolimy Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie polityki UE w odniesieniu do Zachodniego Brzegu Jordanu i Wschodniej Jerozolimy (2012/2694(RSP))

Strony 82 - 87 Pobierz pdf

Przemoc wobec lesbijek i prawa LGBTI w Afryce Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie przemocy wobec lesbijek i praw lesbijek, gejów, biseksualistów, osób transpłciowych i interseksualnych (LGBTI) w Afryce (2012/2701(RSP))

Strony 88 - 92 Pobierz pdf

REKLAMA

Wolność słowa na Białorusi, w szczególności przypadek Andrzeja Poczobuta Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie Białorusi, zwłaszcza sprawy Andrzeja Poczobuta (2012/2702(RSP))

Strony 93 - 97 Pobierz pdf

Skandal związany z przymusową aborcją w Chinach Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie skandalu związanego z przymusową aborcją w Chinach (2012/2712(RSP))

Strony 98 - 99 Pobierz pdf

REKLAMA

Edukacji dla rozwoju oraz czynnej postawy obywatelskiej w kwestiach globalnych Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie edukacji dla rozwoju oraz czynnej postawy obywatelskiej w kwestiach globalnych

Strony 99 - 100 Pobierz pdf

Ustanowienie europejskiego dnia lodów produkowanych metodą tradycyjną Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia europejskiego dnia lodów produkowanych metodą tradycyjną

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

Składanie podpisu elektronicznego pod poprawkami (wykładnia art. 156 ust. 1 akapit drugi Regulaminu) Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie projektu pilotażowego umożliwiającego składanie podpisu elektronicznego pod poprawkami złożonymi w komisji (wykładnia art. 156 ust. 1 akapit drugi Regulaminu)

Strony 101 - 101 Pobierz pdf

Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna (Wypłacalność II) I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) w odniesieniu do terminu jej transpozycji i stosowania oraz daty uchylenia niektórych dyrektyw (COM(2012)0217 - C7-0125/2012 - 2012/0110(COD)) P7_TC1-COD(2012)0110 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 3 lipca 2012 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/…/UE zmieniającej dyrektywę 2009/138/WE (Wypłacalność II) w odniesieniu do terminu jej transpozycji, daty rozpoczęcia stosowania oraz daty uchylenia niektórych dyrektyw

Strony 102 - 103 Pobierz pdf

Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady 2001/822/WE w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską (COM(2012) 0061 - C7-0054/2012 - 2012/0024(CNS))

Strony 103 - 103 Pobierz pdf

Jednolity europejski obszar kolejowy II Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2012 r. dotyczącego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (przekształcenie) (18581/2/2011 - C7-0268/2010 - 2010/0253(COD)) P7_TC2-COD(2010)0253 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 3 lipca 2012 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012…/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (przekształcenie)

Strony 104 - 105 Pobierz pdf

Urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/2006 (COM(2011)0451 - C7-0205/2011 - 2011/0196(COD)) P7_TC1-COD(2011)0196 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 3 lipca 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2012 zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 

Strony 105 - 147 Pobierz pdf

Egzekwowanie przepisów celnych w zakresie praw własności intelektualnej I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania przepisów celnych w zakresie praw własności intelektualnej (COM(2011)0285 - C7-0139/2011 - 2011/0137(COD)) P7_TC1-COD(2011)0137 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 3 lipca 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2012 w sprawie egzekwowania przepisów celnych w zakresie praw własności intelektualnej

Strony 148 - 179 Pobierz pdf

Wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (COM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD)) P7_TC1-COD(2010)0267 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 lipca 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2012 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

Strony 180 - 215 Pobierz pdf

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD)) P7_TC1-COD(2010)0266 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 lipca 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2012 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Strony 215 - 231 Pobierz pdf

Wspólna organizacja rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (COM(2010)0799 - C7-0008/2011 - 2010/0385(COD)) P7_TC1-COD(2010)0385 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 lipca 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2012 ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) ZAŁĄCZNIK I ZAŁĄCZNIK II ZAŁĄCZNIK III ZAŁĄCZNIK IV ZAŁĄCZNIK V ZAŁĄCZNIK VI ZAŁĄCZNIK VII ZAŁĄCZNIK VIII ZAŁĄCZNIK IX ZAŁĄCZNIK X ZAŁĄCZNIK XI ZAŁĄCZNIK XII Dodatek do załącznika XII (o którym mowa w części II) ZAŁĄCZNIK XIII ZAŁĄCZNIK XIV ZAŁĄCZNIK XV ZAŁĄCZNIK XVI ZAŁĄCZNIK XVII ZAŁĄCZNIK XVIII ZAŁĄCZNIK XIX ZAŁĄCZNIK XX

Strony 231 - 519 Pobierz pdf

Finansowanie wspólnej polityki rolnej I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008 (COM(2010)0745 - C7-0429/2010 - 2010/0365(COD)) P7_TC1-COD(2010)0365 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 lipca 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2012 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008

Strony 519 - 532 Pobierz pdf

Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (COM(2010)0759 - C7-0001/2011 - 2010/0364(COD)) P7_TC1-COD(2010)0364 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 lipca 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2012 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych

Strony 533 - 545 Pobierz pdf

System finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 485/2008 w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (COM(2010)0761 - C7-0002/2011 - 2010/0366(COD)) P7_TC1-COD(2010)0366 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 lipca 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2012 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 485/2008 w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji

Strony 545 - 549 Pobierz pdf

Porozumienie UE-Rosja dotyczące utrzymania zobowiązań w zakresie handlu usługami Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Federacji Rosyjskiej dotyczącego utrzymania zobowiązań w zakresie handlu usługami zawartych w obowiązującej umowie o partnerstwie i współpracy między UE i Rosją (16815/2011 - C7-0522/2011 - 2011/0328(NLE))

Strony 550 - 550 Pobierz pdf

Umowa UE-Rosja w sprawie handlu częściami i podzespołami pojazdów silnikowych Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie handlu częściami i podzespołami pojazdów silnikowych między Unią Europejską a Federacją Rosyjską (16806/2011 - C7-0517/2011 - 2011/0324(NLE))

Strony 550 - 551 Pobierz pdf

Porozumienie UE-Rosja dotyczące wprowadzania lub zwiększania przez Federację Rosyjską należności celnych wywozowych w odniesieniu do surowców Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Federacją Rosyjską dotyczącego wprowadzania lub zwiększania przez Federację Rosyjską należności celnych wywozowych w odniesieniu do surowców (16827/2011 - C7-0520/2011 - 2011/0332(NLE))

Strony 551 - 552 Pobierz pdf

Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykiem, Marokiem, Nową Zelandią, Singapurem, Szwajcarią i USA Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki (12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE))

Strony 552 - 552 Pobierz pdf

Płatności bezpośrednie dla rolników (2013) I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 w zakresie stosowania płatności bezpośrednich dla rolników w odniesieniu do roku 2013 (COM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD)) P7_TC1-COD(2011)0286 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 lipca 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2012 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 w zakresie stosowania płatności bezpośrednich dla rolników w odniesieniu do roku 2013

Strony 553 - 554 Pobierz pdf

Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i załącznika I do tego protokołu (02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD)) P7_TC1-COD(2011)0901A Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 lipca 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2012 zmieniającego Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i załącznik I do tego protokołu

Strony 555 - 556 Pobierz pdf

Sędziowie ad interim Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sędziów ad interim Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD)) P7_TC1-COD(2011)0902 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 lipca 2012 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/…/UE w sprawie sędziów ad interim Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

Strony 556 - 557 Pobierz pdf

REKLAMA