REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(E)

Zarządzanie populacją psów w Unii Europejskiej Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie walki ze stwardnieniem rozsianym w Europie

Strony 151 - 151 Pobierz pdf

Uchylenie immunitetu parlamentarnego Jarosława Leszka Wałęsy Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jarosława Leszka Wałęsy (2012/2112(IMM))

Strony 152 - 153 Pobierz pdf

REKLAMA

Uchylenie immunitetu parlamentarnego Birgit Collin-Langen Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Birgit Collin-Langen (2012/2128(IMM))

Strony 153 - 155 Pobierz pdf

Przekazywanie Parlamentowi Europejskiemu i wykorzystywanie przez Parlament Europejski posiadanych przez Radę informacji niejawnych dotyczących spraw innych niż z dziedziny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie przekazywania Parlamentowi Europejskiemu i wykorzystywania przez Parlament Europejski posiadanych przez Radę informacji niejawnych dotyczących spraw innych niż z dziedziny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 2012/2069(ACI) ZAŁĄCZNIK

Strony 156 - 167 Pobierz pdf

REKLAMA

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek Danii - EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek Danii EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard) (COM(2012)0272 - C7-0131/2012 - 2012/2110(BUD)) ZAŁĄCZNIK

Strony 168 - 172 Pobierz pdf

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek Hiszpanii - EGF/2011/017 ES/Aragon Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek Hiszpanii EGF/2011/017 ES/Aragón Construction) (COM(2012)0290 - C7-0150/2012 - 2012/2121(BUD)) ZAŁĄCZNIK

Strony 172 - 175 Pobierz pdf

Efektywność energetyczna I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej oraz uchylającej dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE (COM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD)) P7_TC1-COD(2011)0172 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 września 2012 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/…/UE w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE Załącznik do rezolucji legislacyjnej

Strony 176 - 177 Pobierz pdf

Normalizacja europejska I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie normalizacji europejskiej oraz zmiany dyrektyw Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektyw 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/105/WE i 2009/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2011)0315 - C7-0150/2011 - 2011/0150(COD)) P7_TC1-COD(2011)0150 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 września 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2012 w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE

Strony 178 - 179 Pobierz pdf

Elektoniczna identyfikacja bydła I Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 11 września 2012 r. do zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 w odniesieniu do elektronicznej identyfikacji bydła i skreślającego przepisy dotyczące dobrowolnego etykietowania wołowiny (COM(2012)0162 - C7-0114/2012 - 2011/0229(COD))

Strony 179 - 190 Pobierz pdf

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (zmiana dyrektywy 2001/83/WE) I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (COM(2012)0052 - C7-0033/2012 - 2012/0025(COD)) P7_TC1-COD(2012)0025 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 września 2012 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/…/UE zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Strony 191 - 192 Pobierz pdf

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (zmiana rozporządzenia (WE) nr 726/2004) I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (COM(2012)0051 - C7-0034/2012 - 2012/0023(COD)) P7_TC1-COD(2012)0023 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 września 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2012 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Strony 192 - 193 Pobierz pdf

Zawartość siarki w paliwach żeglugowych I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/32/WE w odniesieniu do zawartości siarki w paliwach żeglugowych (COM(2011)0439 - C7-0199/2011 - 2011/0190(COD)) P7_TC1-COD(2011)0190 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 września 2012 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/…/UE zmieniającej dyrektywę Rady 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych

Strony 193 - 194 Pobierz pdf

System płatności jednolitych i wsparcie dla plantatorów winorośli I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do systemu płatności jednolitych i wsparcia dla plantatorów winorośli (COM(2011)0631 - C7-0338/2011 - 2011/0285(COD)) P7_TC1-COD(2011)0285 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 września 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2012 w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do systemu płatności jednolitych i wsparcia dla plantatorów winorośli

Strony 194 - 195 Pobierz pdf

Współpraca administracyjna za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku ewnętrznym I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) (COM(2011)0522 - C7-0225/2011 - 2011/0226(COD)) P7_TC1-COD(2011)0226 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 września 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylającego decyzję Komisji 2008/49/WE („rozporządzenie w sprawie IMI”)

Strony 195 - 196 Pobierz pdf

Wspólny system opodatkowania stosowany do odsetek oraz należności licencyjnych Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich (wersja przekształcona) (COM(2011)0714 - C7-0516/2011 - 2011/0314(CNS))

Strony 196 - 200 Pobierz pdf

Normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (COM(2011)0275 - C7-0127/2011 - 2011/0129(COD)) P7_TC1-COD(2011)0129 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 września 2012 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/…/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW

Strony 201 - 202 Pobierz pdf

Zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości wołowinę oraz wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości I Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 12 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 774/94 otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości (COM(2011)0906 - C7-0524/2011 - 2011/0445(COD))

Strony 202 - 204 Pobierz pdf

Przywóz oliwy z oliwek i innych produktów rolnych z Turcji w odniesieniu do uprawnień delegowanych i wykonawczych, które zostaną przyznane Komisji I Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 12 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2008/97, (WE) nr 779/98 i (WE) nr 1506/98 w zakresie przywozu oliwy z oliwek i innych produktów rolnych z Turcji w odniesieniu do uprawnień delegowanych i wykonawczych, które zostaną przyznane Komisji (COM(2011)0918 - C7-0005/2012 - 2011/0453(COD))

Strony 204 - 209 Pobierz pdf

Umowa między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności, certyfikatów i oznakowania Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Australią zmieniającej Umowę w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności, certyfikatów i oznakowania między Wspólnotą Europejską a Australią (12124/2010 - C7-0057/2012 - 2010/0146(NLE))

Strony 210 - 210 Pobierz pdf

Umowa między Wspólnota Europejską a Nową Zelandią w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności (12126/2010 - C7-0058/2012 - 2010/0139(NLE))

Strony 210 - 211 Pobierz pdf

Określone środki podejmowane w celu ochrony stad ryb względem państw pozwalających na niezrównoważone połowy I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie określonych środków podejmowanych w celu ochrony stad ryb względem państw pozwalających na niezrównoważone połowy (COM(2011)0888 - C7-0508/2011 - 2011/0434(COD)) P7_TC1-COD(2011)0434 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 września 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2012 w sprawie określonych środków podejmowanych w celu ochrony stad ryb względem państw pozwalających na niezrównoważone połowy

Strony 211 - 212 Pobierz pdf

Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (COM(2011)0416 - C7-0197/2011 - 2011/0194(COD)) P7_TC1-COD(2011)0194 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 września 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2012 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury oraz w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i uchylenia rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 ZAŁĄCZNIK I ZAŁĄCZNIK II ZAŁĄCZNIK III

Strony 212 - 246 Pobierz pdf

Przedłużenie Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii (10475/2012 - C7-0181/2012 - 2012/0059(NLE))

Strony 247 - 247 Pobierz pdf

Zawarcie umowy między UE a Algierią o współpracy naukowo-technicznej Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną o współpracy naukowo-technicznej (08283/2012 - C7-0122/2012 - 2011/0175(NLE))

Strony 247 - 248 Pobierz pdf

Usunięcie niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje (COM(2011)0598 - C7-0305/2011 - 2011/0260(COD)) P7_TC1-COD(2011)0260 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 września 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2012 zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje ZAŁĄCZNIK

Strony 248 - 252 Pobierz pdf

REKLAMA