REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(E) z 2009 roku

Młodzież w działaniu (2007-2013) I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1719/2006/WE ustanawiającą program Młodzież w działaniu na lata 2007-2013 (COM(2008)0056 - C6-0057/2008 - 2008/0023(COD)) P6_TC1-COD(2008)0023 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 września 2008 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2008/WE zmieniającej decyzję nr 1719/2006/WE ustanawiającą program Młodzież w działaniu na lata 2007-2013

Strony 98 - 98 Pobierz pdf

Program Kultura (2007-2013) I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1855/2006/WE ustanawiającą Program Kultura (2007-2013) (COM(2008)0057 - C6-0058/2008 - 2008/0024(COD)) P6_TC1-COD)2008)0024 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 września 2008 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2008/WE zmieniającej decyzję nr 1855/2006/WE ustanawiającą Program Kultura (2007-2013)

Strony 99 - 99 Pobierz pdf

REKLAMA

Program Europa dla Obywateli (2007-2013) I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1904/2006/WE ustanawiającą program Europa dla Obywateli na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata 2007-2013 (COM(2008)0059 - C6-0060/2008 - 2008/0029(COD)) P6_TC1-COD(2008)0029 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 września 2008 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2008/WE zmieniającej decyzję nr 1904/2006/WE ustanawiającą program Europa dla Obywateli na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata 2007-2013

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

Program działań w zakresie uczenia się przez całe życie I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1720/2006/WE ustanawiającą program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (COM(2008)0061 - C6-0064/2008 - 2008/0025(COD)) P6_TC1-COD(2008)0025 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 września 2008 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2008/WE zmieniającej decyzję nr 1720/2006/WE ustanawiającą program działań w zakresie uczenia się przez całe życie

Strony 101 - 101 Pobierz pdf

REKLAMA

Zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy WE - Uzbekistan w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0117 - C6-0213/2008 - 2007/0044(CNS))

Strony 102 - 102 Pobierz pdf

Zawarcie protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy WE-Kirgistan w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0133 - C6-0228/2008 - 2007/0047(CNS))

Strony 102 - 103 Pobierz pdf

Zawarcie protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy WE-Tadżykistan w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UE Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0143 - C6-0254/2008 - 2007/0050(CNS))

Strony 103 - 103 Pobierz pdf

Odpowiedzialność Czarnogóry w odniesieniu do długoterminowych pożyczek udzielonych Serbii i Czarnogórze (byłej Federalnej Republice Jugosławii) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej odrębną odpowiedzialność Czarnogóry i zmniejszającej proporcjonalnie odpowiedzialność Serbii za spłatę pożyczek długoterminowych udzielonych przez Wspólnotę Federacji Serbii i Czarnogóry (byłej Federalnej Republice Jugosławii) zgodnie z decyzjami Rady 2001/549/WE i 2002/882/WE (COM(2008)0228 - C6-0221/2008 - 2008/0086(CNS))

Strony 104 - 104 Pobierz pdf

Zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (COM(2008)0314 - C6-0219/2008 - 2008/0097(CNS))

Strony 104 - 105 Pobierz pdf

Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (COM(2007)0831 - C6-0047/2008 - 2007/0285(CNS))

Strony 105 - 105 Pobierz pdf

Projekt budżetu korygującego nr 5/2008 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 5/2008 na rok budżetowy 2008, Sekcja III - Komisja (11571/2008 - C6-0294/2008 - 2008/2161(BUD))

Strony 106 - 106 Pobierz pdf

Europejska Sieć Sądowa Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie inicjatywy Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa Szwecji, Królestwa Hiszpanii, Królestwa Belgii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Republiki Słowackiej, Republiki Estońskiej, Republiki Austrii i Republiki Portugalskiej, mającej na celu przyjęcie decyzji Rady w sprawie europejskiej sieci sądowej (5620/2008 - C6-0074/2008 - 2008/0802(CNS))

Strony 107 - 120 Pobierz pdf

Stosowanie zasady wzajemnego uznawania wyroków Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie inicjatywy Republiki Słowenii, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej, Królestwa Szwecji, Republiki Słowackiej, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Federalnej Niemiec mającej na celu przyjęcie decyzji ramowej Rady w sprawie wykonywania wyroków zaocznych oraz zmieniającej decyzję ramową 2002/584/WSiSW w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi, decyzję ramową 2005/214/WSiSW w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym, decyzji ramowej 2006/783/WSiSW w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty i decyzji ramowej 2008/…/WSiSW w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności - w celu wykonywania tych wyroków w Unii Europejskiej (5598/2008 - C6-0075/2008 - 2008/0803(CNS))

Strony 120 - 147 Pobierz pdf

Korzystanie z wizowego systemu informacyjnego (VIS) na mocy kodeksu granicznego Schengen I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w odniesieniu do korzystania z wizowego systemu informacyjnego (VIS) na mocy kodeksu granicznego Schengen (COM(2008)0101 - C6-0086/2008 - 2008/0041(COD)) P6_TC1-COD(2008)0041 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 września 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w odniesieniu do korzystania z wizowego systemu informacyjnego (VIS) na mocy kodeksu granicznego Schengen

Strony 148 - 148 Pobierz pdf

Wzmocnienie Eurojustu i zmiana decyzji 2002/187/WSiSW Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Królestwo Belgii, Republikę Czeską, Republikę Estońską, Królestwo Hiszpanii, Republikę Francuską, Republikę Włoską, Wielkie Księstwo Luksemburga, Królestwo Niderlandów, Republikę Austrii, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Portugalską, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką i Królestwo Szwecji mającej na celu przyjęcie decyzji Rady w sprawie wzmocnienia Eurojustu i zmiany decyzji 2002/187/WSiSW (5613/2008 - C6-0076/2008 - 2008/0804(CNS))

Strony 149 - 162 Pobierz pdf

Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin oraz zmieniającego dyrektywę 67/548/EWG i rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)) P6_TC1-COD(2007)0121 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 3 września 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr …/2008 w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Strony 163 - 163 Pobierz pdf

Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin (zmiana dyrektyw 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE, 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE) I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy 2000/53/WE, 2002/96/WE oraz 2004/42/WE w celu dostosowania ich do rozporządzenia (WE)) nr … w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin oraz zmieniającego dyrektywę 67/548/EWG i rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (COM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)) P6_TC1-COD(2007)0212 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 3 września 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/ …/WE zmieniającej dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE w celu dostosowania ich do rozporządzenia (WE) nr … w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

Strony 164 - 164 Pobierz pdf

Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin (zmiana rozporządzenia (WE) nr 648/2004) I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporządzenia (WE) nr … w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin oraz zmieniającego dyrektywę 67/548/EWG i rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (COM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD))

Strony 165 - 165 Pobierz pdf

Homologacja typu pojazdów napędzanych wodorem I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów napędzanych wodorem i zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE (COM(2007)0593 - C6-0342/2007 - 2007/0214(COD)) P6_TC1-COD(2007)0214 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 3 września 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE

Strony 165 - 166 Pobierz pdf

Kodeks postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji (COM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD)) P6_TC1-COD(2007)0243 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 września 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2299/89

Strony 167 - 167 Pobierz pdf

Kwalifikowalność krajów Azji Środkowej na mocy decyzji Rady 2006/1016/WE Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie kwalifikowalności krajów Azji Środkowej na mocy decyzji Rady 2006/1016/WE w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty (COM(2008)0172 - C6-0182/2008 - 2008/0067(CNS))

Strony 168 - 171 Pobierz pdf

Młodzież w działaniu (2007-2013) I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1719/2006/WE ustanawiającą program „Młodzież w działaniu” na lata 2007-2013 (COM(2008)0056 - C6-0057/2008 - 2008/0023(COD)) P6_TC1-COD(2008)0023 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 września 2008 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2008/WE zmieniającej decyzję nr 1719/2006/WE ustanawiającą program „Młodzież w działaniu” na lata 2007-2013

Strony 98 - 98 Pobierz pdf

Program „Kultura” (2007-2013) I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1855/2006/WE ustanawiającą Program „Kultura” (2007-2013) (COM(2008)0057 - C6-0058/2008 - 2008/0024(COD)) P6_TC1-COD)2008)0024 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 września 2008 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2008/WE zmieniającej decyzję nr 1855/2006/WE ustanawiającą Program Kultura (2007-2013)

Strony 99 - 99 Pobierz pdf

Program „Europa dla Obywateli” (2007-2013) I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1904/2006/WE ustanawiającą program „Europa dla Obywateli” na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata 2007-2013 (COM(2008)0059 - C6-0060/2008 - 2008/0029(COD)) P6_TC1-COD(2008)0029 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 września 2008 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2008/WE zmieniającej decyzję nr 1904/2006/WE ustanawiającą program „Europa dla Obywateli” na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata 2007-2013

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

Dochodzenie uprawnień Parlamentu Europejskiego przed sądami krajowymi Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie dochodzenia uprawnień Parlamentu Europejskiego przed sądami krajowymi (2007/2205(INI))

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA