REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(E) z 2009 roku

Wspólne Instrukcje Konsularne: identyfikatory biometryczne i wnioski wizowe I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Wspólne Instrukcje Konsularne dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz w związku z wprowadzeniem technologii biometrycznych, łącznie z przepisami dotyczącymi organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych (COM(2006)0269 - C6-0166/2006 - 2006/0088(COD)) P6_TC1-COD(2006)0088 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 zmieniającego Wspólne Instrukcje Konsularne dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz w związku z wprowadzeniem technologii biometrycznych, łącznie z przepisami dotyczącymi organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych

Strony 260 - 271 Pobierz pdf

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów WE/Islamska Republika Mauretańska na okres od 1 sierpnia 2008 r. do 31 lipca 2012 r. Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. dotyczącego wniosku w sprawie rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2012 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską (COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS))

Strony 271 - 272 Pobierz pdf

REKLAMA

Floty rybackie Unii Europejskiej dotknięte kryzysem gospodarczym Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Unii Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym (COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144(CNS))

Strony 273 - 273 Pobierz pdf

W kierunku nowej kultury mobilności w mieście Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zielonej księgi zatytułowanej „W kierunku nowej kultury mobilności w mieście” (2008/2041(INI))

Strony 42 - 49 Pobierz pdf

REKLAMA

Wpływ polityki spójności na integrację najbardziej zagrożonych społeczności i grup Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wpływu polityki spójności na integrację najbardziej zagrożonych społeczności i grup (2007/2191(INI))

Strony 1 - 5 Pobierz pdf

Spójność polityki na rzecz rozwoju oraz skutków eksploatacji przez UE określonych biologicznych zasobów naturalnych dla rozwoju Afryki Zachodniej Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju oraz skutków eksploatacji przez UE określonych biologicznych zasobów naturalnych dla rozwoju Afryki Zachodniej (2007/2183(INI))

Strony 5 - 12 Pobierz pdf

Osoby zaginione na Cyprze - działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie osób zaginionych na Cyprze - kontynuacja działań w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. (2007/2280(INI))

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Zwiększenie zdolności Unii Europejskiej do reagowania w przypadku katastrof Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zwiększenia zdolności Unii do reagowania w przypadku katastrof

Strony 15 - 20 Pobierz pdf

1 lipca 2008 r., czterdziesta rocznica ustanowienia Unii Celnej Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie czterdziestej rocznicy ustanowienia Unii Celnej

Strony 20 - 23 Pobierz pdf

W stronę Europejskiej karty praw odbiorców energii Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie Europejskiej karty praw odbiorców energii (2008/2006(INI))

Strony 24 - 29 Pobierz pdf

Import tusz drobiowych Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie importu tusz drobiowych

Strony 30 - 32 Pobierz pdf

Kryzys w sektorze rybołówstwa w następstwie rosnących cen paliw Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie kryzysu w sektorze rybołówstwa w następstwie rosnących cen paliw

Strony 32 - 35 Pobierz pdf

Przygotowanie szczytu UE/Rosja Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie przygotowania szczytu UE-Rosja w Chanty-Mansyjsku (26-27 czerwca 2008 r.)

Strony 35 - 41 Pobierz pdf

Przyszłość sektora hodowli owiec i kóz w Europie Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie przyszłości sektora hodowli owiec i kóz w Europie (2007/2192(INI))

Strony 41 - 45 Pobierz pdf

Bezpieczniejszy, bardziej ekologiczny i wydajniejszy transport dla całej Europy: Pierwsze sprawozdanie na temat inicjatywy Inteligentny samochód Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Bezpieczniejszy, bardziej ekologiczny i wydajniejszy transport dla całej Europy - Pierwsze sprawozdanie na temat inicjatywy Inteligentny samochód (2007/2259(INI))

Strony 45 - 49 Pobierz pdf

Birma Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie Birmy: długotrwałe przetrzymywanie więźniów politycznych

Strony 49 - 51 Pobierz pdf

Somalia Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie notorycznego zabijania ludności cywilnej w Somalii

Strony 52 - 54 Pobierz pdf

Iran Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie Iranu

Strony 54 - 55 Pobierz pdf

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 460/2004 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w zakresie okresu jej działania (COM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD)) P6_TC1-COD(2007)0291 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 czerwca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 460/2004 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w zakresie okresu jej działania

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (wersja ujednolicona) I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (wersja ujednolicona) (COM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD))

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu części urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (COM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD))

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Konstrukcje zabezpieczające przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (próba statyczna) (wersja ujednolicona) I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (próba statyczna) (wersja ujednolicona) (COM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD))

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Łączenie się spółek akcyjnych (wersja ujednolicona) I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD))

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Ochrona prawna programów komputerowych (wersja ujednolicona) I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD))

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Wzajemne uznawanie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej (wersja ujednolicona) I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej (wersja ujednolicona) (COM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD))

Strony 61 - 62 Pobierz pdf

REKLAMA