REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(E) z 2012 roku

Zastosowanie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej w transporcie Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zastosowań w transporcie globalnych systemów nawigacji satelitarnej - krótko- i średnioterminowa polityka UE (2010/2208(INI))

Strony 1 - 5 Pobierz pdf

Międzynarodowe umowy w sprawie komunikacji lotniczej na mocy traktatu lizbońskiego Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie międzynarodowych umów o ruchu lotniczym na mocy traktatu lizbońskiego (2010/2207(INI))

Strony 5 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Siódmy program ramowy Unii Europejskiej dotyczący działań w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie przeglądu śródokresowego siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2011/2043(INI))

Strony 9 - 19 Pobierz pdf

Stosunki handlowe UE-Kanada Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie stosunków handlowych UE - Kanada

Strony 20 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA

Agencje ratingowe Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie agencji ratingowych: przyszłe perspektywy (2010/2302 (INI))

Strony 24 - 31 Pobierz pdf

Zapewnienie niezależnych ocen wpływu Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zapewnienia niezależnych ocen skutków regulacji (2010/2016(INI))

Strony 31 - 39 Pobierz pdf

Wymiar zewnętrzny polityki społecznej, promowanie norm zatrudnienia i norm socjalnych oraz odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw europejskich Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zewnętrznego wymiaru polityki społecznej promującej standardy pracy, standardy socjalne i odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw europejskich (2010/2205 (INI))

Strony 39 - 50 Pobierz pdf

Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju - wnioski i perspektywy na przyszłość (2009/2149(INI))

Strony 51 - 58 Pobierz pdf

Postępy w kierunku ustanowienia europejskiego prawa umów dla konsumentów i przedsiębiorstw Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie możliwości politycznych w zakresie postępów w kierunku ustanowienia europejskiego prawa umów dla konsumentów i przedsiębiorstw (2011/2013(INI))

Strony 59 - 66 Pobierz pdf

Europejska współpraca w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego służąca wspieraniu strategii Europa 2020 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego służącej wspieraniu strategii „Europa 2020” (2010/2234(INI))

Strony 67 - 81 Pobierz pdf

Wyjść poza PKB - Pomiar postępu w zmieniającym się świecie Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wyjścia poza PKB - pomiar postępu w zmieniającym się świecie (2010/2088 (INI))

Strony 81 - 84 Pobierz pdf

Europejskie programy nawigacji satelitarnej Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie śródokresowego przeglądu europejskich programów nawigacji satelitarnej: ocena wdrożenia, przyszłe wyzwania i perspektywy finansowe (2009/2226 (INI))

Strony 84 - 89 Pobierz pdf

Nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej intergracji społecznej Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie inwestowania w przyszłość - nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej (2010/2211(INI))

Strony 89 - 119 Pobierz pdf

Sudan i Sudan Południowy Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sytuacji w Sudanie i Sudanie Południowym po referendum z 2011 r.

Strony 120 - 122 Pobierz pdf

Szczyt UE-Rosja Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie szczytu UE-Rosja

Strony 123 - 128 Pobierz pdf

Wprowadzające w błąd katalogi biznesowe Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie nieuczciwego prowadzenia katalogów biznesowych (petycje 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 i inne)

Strony 128 - 129 Pobierz pdf

Madagaskar Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sytuacji na Madagaskarze

Strony 129 - 132 Pobierz pdf

Guantánamo: Oczekiwana decyzja w sprawie kary śmierci Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie decyzji o wykonaniu kary śmierci w Guantanamo

Strony 132 - 135 Pobierz pdf

Ukraina: przypadek Julii Tymoszenko i innych członków dawnego rządu Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie Ukrainy: sprawy Julii Tymoszenko i innych członków poprzedniego rządu

Strony 135 - 137 Pobierz pdf

Zwalczanie korupcji w sporcie europejskim Oświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zwalczania korupcji w sporcie europejskim

Strony 138 - 138 Pobierz pdf

Praca Komitetu ds. Osób Zaginionych na Cyprze Oświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie pracy Komitetu ds. Osób Zaginionych na Cyprze

Strony 138 - 139 Pobierz pdf

66. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Zalecenie Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. dla Rady zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie 66. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (2011/2030(INI))

Strony 140 - 151 Pobierz pdf

Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Ágnes Hankiss Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Ágnes Hankiss (2010/2213(IMM))

Strony 152 - 153 Pobierz pdf

Nominacja na członka Trybunału Obrachunkowego (H.G. WESSBERG - SV) Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie nominacji H.G. Wessberga na członka Trybunału Obrachunkowego (C7-0103/2011 - 2011/0803(NLE))

Strony 154 - 154 Pobierz pdf

Dowód pochodzenia niektórych wyrobów włókienniczych I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1541/98 w sprawie dowodu pochodzenia niektórych wyrobów włókienniczych objętych sekcją XI Nomenklatury Scalonej i dopuszczonych do swobodnego obrotu we Wspólnocie oraz w sprawie warunków przyjęcia takiego dowodu, a także zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (COM(2010)0544 - C7-0316/2010 - 2010/0272(COD)) P7_TC1-COD(2010)0272 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjete w pierwszym czytaniu w dniu 7 czerwca 2011 r. w celu przyjęcia rozporzadzenia (UE) nr â€Ś/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1541/98 w sprawie dowodu pochodzenia niektórych wyrobów włókienniczych objętych sekcją XI Nomenklatury Scalonej i dopuszczonych do swobodnego obrotu we Wspólnocie oraz w sprawie warunków przyjęcia takiego dowodu, a także zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

Strony 155 - 155 Pobierz pdf

REKLAMA