REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(E) z 2012 roku

Polityka w zakresie widma radiowego I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia pierwszego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego (COM(2010)0471 - C7-0270/2010 - 2010/0252(COD)) P7_TC1-COD(2010)0252 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 maja 2011 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr â€Ś/2011/UE w sprawie utworzenia pierwszego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego 

Strony 258 - 276 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 10 września 2012 r.

Strony 1 - 23 Pobierz pdf

REKLAMA

Protokół posiedzenia w dniu 11 września 2012 r.

Strony 24 - 119 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 12 września 2012 r.

Strony 120 - 184 Pobierz pdf

REKLAMA

Protokół posiedzenia w dniu 13 września 2012 r.

Strony 185 - 265 Pobierz pdf

Stanowisko Rady (UE) nr 10/2012 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu Przyjęte przez Radę w dniu 4 października 2012 r.

Strony 1 - 22 Pobierz pdf

Stanowisko Rady (UE) nr 11/2012 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy przejściowe w zakresie dwustronnych umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi Przyjęte przez Radę w dniu 4 października 2012 r.

Strony 23 - 32 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 2 lipca 2012 r.

Strony 1 - 17 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 3 lipca 2012 r.

Strony 18 - 80 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 4 lipca 2012 r.

Strony 81 - 148 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 5 lipca 2012 r.

Strony 149 - 182 Pobierz pdf

Ruchy migracyjne wynikające z braku stabilności: zakres i rola polityki zagranicznej UE Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ruchów migracyjnych wynikających z braku stabilności: zakres i rola polityki zagranicznej UE (2010/2269(INI))

Strony 1 - 13 Pobierz pdf

Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie roli kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich (2010/2054 (INI))

Strony 13 - 19 Pobierz pdf

Efektywność i skuteczność finansowania UE w dziedzinie likwidacji elektrowni jądrowych w nowych państwach członkowskich Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie efektywności i skuteczności finansowania UE w dziedzinie likwidacji elektrowni jądrowych w nowych państwach członkowskich (2010/2104 (INI))

Strony 19 - 25 Pobierz pdf

Ramy polityki UE w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie priorytetów oraz zarysu ram nowej polityki UE w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet (2010/2209(INI))

Strony 26 - 33 Pobierz pdf

Europejska polityka inwestycji międzynarodowych Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie przyszłej europejskiej polityki inwestycji międzynarodowych (2010/2203 (INI))

Strony 34 - 40 Pobierz pdf

Ochrona interesów finansowych Wspólnot - Zwalczanie nadużyć finansowych Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot - Zwalczanie nadużyć finansowych - Sprawozdanie roczne za 2009 r. (2010/2247(INI))

Strony 40 - 46 Pobierz pdf

Partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasady dotyczące ich finansowania Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie stosowania rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (2010/2201(INI))

Strony 46 - 51 Pobierz pdf

Ład i partnerstwo na jednolitym rynku Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzania i partnerstwa na jednolitym rynku (2010/2289(INI))

Strony 51 - 58 Pobierz pdf

Jednolity rynek dla Europejczyków Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie jednolitego rynku dla Europejczyków (2010/2278(INI))

Strony 59 - 70 Pobierz pdf

Jednolity rynek przyjający przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu (2010/2277(INI))

Strony 70 - 80 Pobierz pdf

Sytuacja w Syrii, Bahrajnie i Jemenie Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie sytuacji w Syrii, Bahrajnie i Jemenie

Strony 81 - 85 Pobierz pdf

Czwarta konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat krajów najsłabiej rozwiniętych Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie IV Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat krajów najsłabiej rozwiniętych

Strony 85 - 89 Pobierz pdf

Sprawozdanie z postępów Islandii w roku 2010 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie sprawozdania o postępach Islandii w 2010 r.

Strony 89 - 93 Pobierz pdf

Sprawozdanie z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2010 r. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2010 r.

Strony 94 - 101 Pobierz pdf

REKLAMA