REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(E) z 2012 roku

Azerbejdżan Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie Azerbejdżanu

Strony 159 - 161 Pobierz pdf

Białoruś Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie Białorusi

Strony 162 - 164 Pobierz pdf

REKLAMA

„Cleanup in Europe” i „Let’s do it World 2012” Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie inicjatyw „Cleanup in Europe” i „Let’s do it World 2012”

Strony 164 - 165 Pobierz pdf

Skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie wniosku Luigiego de Magistrisa o skorzystanie z immunitetu i przywilejów (2010/2122(IMM))

Strony 166 - 167 Pobierz pdf

REKLAMA

Skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Bruno Gollnischa Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie wniosku Bruno Gollnischa o skorzystanie z immunitetu i przywilejów (2010/2097(IMM))

Strony 167 - 169 Pobierz pdf

Uchylenie immunitetu poselskiego Bruno Gollnischa Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Bruno Gollnischa (2010/2284(IMM))

Strony 169 - 170 Pobierz pdf

Zmiana Regulaminu PE w związku z wprowadzeniem wspólnego rejestru na rzecz przejrzystości Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu Europejskiego w związku z wprowadzeniem wspólnego dla Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej rejestru służącego przejrzystości (2010/2292(REG))

Strony 171 - 175 Pobierz pdf

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie wspólnego rejestru na rzecz przejrzystości Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim a Komisją w sprawie „Rejestru służącego przejrzystości” (2010/2291(ACI)) ZAŁĄCZNIK

Strony 176 - 187 Pobierz pdf

Umowa o ochronie i zrównoważonym rozwoju obszaru parkowego Prespa Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej umowy o ochronie i zrównoważonym rozwoju obszaru parkowego Prespa (16581/2010 - C7-0007/2011 - 2010/0300(NLE))

Strony 188 - 188 Pobierz pdf

Porozumienia o środkach stosowanych przez państwo portu w celu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia o środkach stosowanych przez państwo portu w celu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom (połowom NNN) oraz ich powstrzymywania i eliminowania (05571/2011 - C7-0068/2011 - 2010/0389(NLE))

Strony 188 - 189 Pobierz pdf

Nadzwyczajne autonomiczne preferencje handlowe dla Pakistanu I Poprawki Parlamentu Europejskiego przyjęte w dniu 10 maja 2011 r. do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego nadzwyczajne autonomiczne preferencje handlowe dla Pakistanu (COM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD))

Strony 189 - 202 Pobierz pdf

Przepisy przejściowe w zakresie dwustronnych umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy przejściowe w zakresie dwustronnych umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi (COM(2010)0344 - C7-0172/2010 - 2010/0197(COD)) P7_TC1-COD(2010)0197 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 maja 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2011 ustanawiające przepisy przejściowe w zakresie dwustronnych umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi [Popr. 1 o ile nie wskazano inaczej]

Strony 203 - 211 Pobierz pdf

Dalsza pomoc makrofinansowa dla Gruzji I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji (COM(2010)0804 - C7-0019/2011 - 2010/0390(COD)) P7_TC1-COD(2010)0390 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 maja 2011 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr â€Ś/2011/UE w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji

Strony 211 - 215 Pobierz pdf

Oznaczenia lub oznakowania identyfikacyjne partii towaru, do której należy dany środek spożywczy I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy (tekst ujednolicony) (COM(2010)0506 - C7-0285/2010 - 2010/0259(COD)) P7_TC1-COD(2010)0259 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 maja 2011 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/…/UE w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy (Ujednolicenie)

Strony 216 - 216 Pobierz pdf

Zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (wersja ujednolicona) I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (tekst ujednolicony) (COM(2010)0507 - C7-0287/2010 - 2010/0260(COD)) P7_TC1-COD(2010)0260 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 maja 2011 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/…/UE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (Ujednolicenie)  ZAŁĄCZNIK I ZAŁĄCZNIK II ZAŁĄCZNIK III

Strony 217 - 228 Pobierz pdf

Dopuszczalny poziom hałasu i układ wydechowy pojazdów silnikowych I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych (tekst ujednolicony) (COM(2010)0508 - C7-0288/2010 - 2010/0261(COD)) P7_TC1-COD(2010)0261 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 maja 2011 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/…/UE w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych (Ujednolicenie)  Wykaz załączników

Strony 228 - 232 Pobierz pdf

Kołowe ciągniki rolnicze i leśne o wąskim rozstawie kół I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu montowanych przed siedzeniem kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół (tekst ujednolicony) (COM(2010)0610 - C7-0340/2010 - 2010/0302(COD)) P7_TC1-COD(2010)0302 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 maja 2011 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/…/UE w sprawie konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu montowanych przed siedzeniem kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół (Ujednolicenie) 

Strony 232 - 236 Pobierz pdf

Kontrola kołowych ciągników rolniczych lub leśnych I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instalacji, położenia, działania i oznaczania urządzeń do sterowania i kontroli kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (tekst ujednolicony) (COM(2010)0717 - C7-0404/2010 - 2010/0348(COD)) P7_TC1-COD(2010)0348 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 maja 2011 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/…/UE w sprawie instalacji, położenia, działania i oznaczania urządzeń do sterowania i kontroli kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Ujednolicenie) 

Strony 237 - 239 Pobierz pdf

Urządzenia hamujące kołowych ciągników rolniczych lub leśnych I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń hamujących kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (tekst ujednolicony) (COM(2010)0729 - C7-0421/2010 - 2010/0349(COD)) P7_TC1-COD(2010)0349 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 maja 2011 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/…/UE w sprawie urządzeń hamujących kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Ujednolicenie) 

Strony 239 - 242 Pobierz pdf

Miejsce kierowcy oraz drzwi i okna kołowych ciągników rolniczych lub leśnych I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przestrzeni roboczej, dostępu do miejsca kierowcy oraz drzwi i okien kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (tekst ujednolicony) (COM(2010)0746 - C7-0428/2010 - 2010/0358(COD)) P7_TC1-COD(2010)0358 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 maja 2011 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/…/UE w sprawie przestrzeni roboczej, dostępu do miejsca kierowcy oraz drzwi i okien kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Ujednolicenie) 

Strony 242 - 245 Pobierz pdf

Montowane z tyłu konstrukcje zabezpieczające przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie montowanych z tyłu konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół (tekst ujednolicony) (COM(2010)0510 - C7-0290/2010 - 2010/0264(COD)) P7_TC1-COD(2010)0264 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 maja 2011 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/…/UE w sprawie montowanych z tyłu konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół (Ujednolicenie)  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Strony 245 - 250 Pobierz pdf

Strawki akcyzy stosowane do wyrobów tytoniowych Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych (tekst ujednolicony) (COM(2010)0641 - C7-0403/2010 - 2007/0206(CNS))

Strony 250 - 251 Pobierz pdf

Nominały i parametry techniczne monet euro przeznaczonych do obiegu Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (tekst ujednolicony) (COM(2010)0691 - C7-0034/2011 - 2010/0338(NLE))

Strony 251 - 251 Pobierz pdf

Nazewnictwo włókien tekstylnych i etykietowanie wyrobów włókienniczych II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r. dotycząca stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/121/WE (13807/4/2010 - C7-0017/2011 - 2009/0006(COD)) P7_TC2-COD(2009)0006 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 maja 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2011 w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE ZAŁĄCZNIK

Strony 252 - 253 Pobierz pdf

Nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej I Poprawki Parlamentu Europejskiego przyjęte w dniu 11 maja 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej (COM(2010)0054 - C7-0042/2010 - 2010/0036(COD))

Strony 253 - 258 Pobierz pdf

REKLAMA