REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(E) z 2012 roku

Udział Chorwacji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (11633/2010 - C7-0026/2011 - 2010/0011(NLE))

Strony 156 - 156 Pobierz pdf

Pobieranie opłat od pojazdów ciężarowych II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (15145/1/2010 - C7-0045/2011 - 2008/0147(COD)) P7_TC2-COD(2008)0147 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 7 czerwca 2011 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/…/UE zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ZAŁĄCZNIK

Strony 156 - 158 Pobierz pdf

REKLAMA

Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (COM(2010)0132 - C7-0092/2010 - 2010/0073(COD)) P7_TC1-COD(2010)0073 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 czerwca 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska

Strony 158 - 159 Pobierz pdf

Stosowanie przepisów dorobku prawnego Schengen w Republice Bułgarii i Rumunii Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie stosowania wszystkich przepisów dorobku Schengen w Republice Bułgarii i w Rumunii (14142/2010 - C7-0369/2010 - 2010/0820(NLE))

Strony 160 - 160 Pobierz pdf

REKLAMA

Zamrażanie i ujawnianie aktywów dłużników w sprawach transgranicznych Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie proponowanych środków przejściowych dotyczących zamrażania i ujawniania aktywów dłużników w sprawach transgranicznych (2009/2169(INI)) ZAŁĄCZNIK

Strony 1 - 6 Pobierz pdf

Ład korporacyjny w instytucjach finansowych Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych (2010/2303(INI))

Strony 7 - 13 Pobierz pdf

Umowa o wolnym handlu z Indiami Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie stanu negocjacji nad umową o wolnym handlu UE-Indie

Strony 13 - 19 Pobierz pdf

Stosunki handlowe UE-Japonia Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie stosunków handlowych EU - Japonia

Strony 19 - 23 Pobierz pdf

Przygotowanie lasów na zmianę klimatu Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zielonej księgi Komisji pt. „Ochrona lasów i informacje o lasach w UE: przygotowanie lasów na zmianę klimatu (2010/2106(INI))

Strony 23 - 35 Pobierz pdf

Roczne sprawozdanie Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczące głównych aspektów i podstawowych wyborów w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) w 2009 r. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r. dotyczące rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) w 2009 r., przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu zgodnie z częścią II sekcją G pkt 43 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. (2010/2124 (INI))

Strony 35 - 50 Pobierz pdf

Rozwój wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony po wejściu w życie Traktatu z Lizbony Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie rozwoju wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony po wejściu w życie Traktatu z Lizbony (2010/2299(INI))

Strony 51 - 65 Pobierz pdf

UE jako podmiot na scenie globalnej: jej rola w organizacjach wielostronnych Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie UE jako podmiotu na scenie globalnej: jej rola w organizacjach wielostronnych (2010/2298(INI))

Strony 66 - 76 Pobierz pdf

„Mobilna młodzież”- ramy dla ulepszania europejskiego systemu kształcenia ogólnego i zawodowego Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie programu „Mobilna młodzież”- ramy dla ulepszania europejskiego systemu kształcenia ogólnego i zawodowego (2010/2307(INI))

Strony 77 - 89 Pobierz pdf

Nauczanie początkowe Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wczesnego kształcenia w Unii Europejskiej (2010/2159 (INI))

Strony 89 - 95 Pobierz pdf

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Mauretanią Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie umowy o partnerstwie w sprawie połowów między UE i Mauretanią

Strony 95 - 98 Pobierz pdf

Zamówienia publiczne Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie równego dostępu do rynków sektora publicznego w UE i państwach trzecich oraz w sprawie zmiany ram prawnych zamówień publicznych, w tym koncesji

Strony 99 - 101 Pobierz pdf

Kryzys w europejskim sektorze rybołówstwa spowodowany wzrostem cen ropy Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie kryzysu w europejskim sektorze rybołówstwa spowodowanego wzrostem cen ropy

Strony 101 - 102 Pobierz pdf

Przegląd programu „Small Business Act” Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie programu „Small Business Act”

Strony 102 - 107 Pobierz pdf

Unia innowacji: przekształcanie Europy po zakończeniu kryzysu na świecie Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2011 r. Unia innowacji: przekształcanie Europy po zakończeniu kryzysu na świecie (2010/2245(INI))

Strony 108 - 128 Pobierz pdf

Konwencja MOP uzupełniona o zalecenie w sprawie pracowników domowych Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie proponowanej konwencji MOP uzupełnionej o zalecenie w sprawie pracowników gospodarstw domowych

Strony 128 - 131 Pobierz pdf

Oporność na antybiotyki Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie oporności na antybiotyki

Strony 131 - 135 Pobierz pdf

Kulturowy wymiar działań zewnętrznych UE Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie kulturowego wymiaru działań zewnętrznych UE (2010/2161 (INI))

Strony 135 - 141 Pobierz pdf

Uwalnianie potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej (2010/2156 (INI))

Strony 142 - 155 Pobierz pdf

Sarajewo Europejską Stolicą Kultury w 2014 r. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie Sarajewa - kandydata na Europejską Stolicę Kultury w 2014 r.

Strony 155 - 156 Pobierz pdf

Sri Lanka: działania w następstwie sprawozdania ONZ Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie sytuacji w Sri Lance

Strony 156 - 159 Pobierz pdf

REKLAMA