REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(I)

Decyzja Rady z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków z Włoch do Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników 2021/C 149 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2021/C 149 I/02

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2021/C 149 I/03

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprostowanie do: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), Bilbao – Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Wykonawczego (Zatrudnienie na czas określony – grupa zaszeregowania AD 14) – COM/2020/20049 ( Dz.U. C 171 A z 19.5.2020 )

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/184/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2021/639, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 401/2013, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/638 dotyczących środków ograniczających w związku z sytuacją w Mjanmie/Birmie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/184/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 401/2013 dotyczących środków ograniczających w związku z sytuacją w Mjanmie/Birmie

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2010/231/WPZiB, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2021/560, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 356/2010, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/559, w sprawie środków ograniczających wobec Somalii 2021/C 118 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, których dotyczą dane, do których to osób mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2010/231/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 356/2010 w sprawie środków ograniczających wobec Somalii 2021/C 118 I/02

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Tworzenie sieci organizacji zajmujących się dziedzinami wchodzącymi w zakres misji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 2021/C 118 I/03

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Powiadomienie, które Unia Europejska składa zgodnie z Umową o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony 2021/C 117 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Właściwe organy wyznaczone przez Zjednoczone Królestwo na mocy części trzeciej Umowy: Współpraca organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych 2021/C 117 I/02

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2021/C 104 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Strategia UE w dziedzinie narkotyków na lata 2021–2025 2021/C 102 I/01 WPROWADZENIE – Cel, podstawy i podejście

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do Wspólnej deklaracji Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej dotyczącej Konferencji w sprawie przyszłości Europy – Zaangażowanie we współpracę z obywatelami na rzecz demokracji – Budowanie odporniejszej Europy ( Dz.U. C 91 I z 18.3.2021 )

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Komunikat Parlamentu Europejskiego dotyczący Europejskiej Nagrody Obywatelskiej CIVI EUROPAEO PRAEMIUM 2021/C 91 I/02

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Wspólna deklaracja Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej dotycząca Konferencji w sprawie przyszłości Europy – Zaangażowanie we współpracę z obywatelami na rzecz demokracji – Budowanie odporniejszej Europy

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2021 r. zatwierdzająca metodykę oceny technicznej badanych wyrobów pomagającej w ustaleniu, czy wyroby tytoniowe mają aromat charakterystyczny 2021/C 89 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2021/C 83 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2021 r. zatwierdzająca, w imieniu Unii Europejskiej, zmiany w załącznikach 14-A i 14-B do Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią 2021/C 81 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2021/C 80 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2021/C 80 I/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2021/C 80 I/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2021/C 80 I/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Pandemia COVID-19 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16 lutego 2021 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem się kryzysu związanego z COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń, przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach ustawodawstwa dotyczącego transportu oraz przedłużenia niektórych okresów, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2020/698 (Dz.U. L 60 z 22.2.2021, s. 1.)) 2021/C 78 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2021/C 78 I/02

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA