REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2005 roku

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 47/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 48/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 49/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 50/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 51/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2276/2004

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2004 r. dotyczącej mianowania członka Komitetu Regionów z Włoch oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Włoch

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Hiszpanii członkiem Komitetu Regionów

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Austrii członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Francji członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Grecji członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 34/2005 z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 35/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

Strony 3 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 36/2005 z dnia 12 stycznia 2005 r. zmieniające załączniki III i X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do nadzoru epidemiologicznego dotyczącego pewnych postaci zakaźnego gąbczastego zwyrodnienia mózgu bydła, owiec i kóz (1)

Strony 9 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 37/2005 z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie monitorowania temperatur w środkach transportu, podczas magazynowania oraz składowania głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 38/2005 z dnia 12 stycznia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

Strony 20 - 21 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Kanadą w sprawie handlu winami i napojami spirytusowymi

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji z dnia 28 grudnia 2004 r. uzupełniające zalecenie 96/129/WE w sprawie Europejskiej karty broni palnej (1)

Strony 1 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 31/2005 z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające od dnia 1 lipca 2004 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

Strony 1 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 32/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 33/2005 z dnia 10 stycznia 2005 r. wszczynające przegląd pod kątem nowych eksporterów rozporządzenia Rady (WE) nr 2604/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących, między innymi, z Indii, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

Strony 9 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/631/WE przyjmującą środki dotyczące Liberii na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE w szczególnie nagłym przypadku

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 28/2005 z dnia 10 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 29/2005 z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 30/2005 z dnia 10 stycznia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 6 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/329/WE w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania środków przejściowych dla procesu obróbki termicznej nawozu naturalnego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5760) (1)

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA