REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2005 roku

Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2005 r. dotycząca niewłączenia kwasu krezolowego, dichlorofenu, imazametabenzu, kasugamycinu i polyoxinu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 975) (1)

Strony 38 - 40 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 305/04/COL z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty ósmy merytoryczne i proceduralne przepisy w dziedzinie pomocy państwa poprzez zmianę rozdziału 16 pomoc na rzecz ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności wraz z wnioskiem dotyczącym odpowiednich środków

Strony 41 - 56 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko rady 2005/304/WPZiB z dnia 12 kwietnia 2005 r. dotyczące zapobiegania, zarządzania i rozwiązywania konfliktów w Afryce i uchylające wspólne stanowisko 2004/85/WPZiB

Strony 57 - 62 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2004/93/WE z dnia 21 września 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (Dz.U. L 300 z 25.9.2004)

Strony 63 - 64 Pobierz pdf

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005

Strony 1 - 48 Pobierz pdf

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005

Strony 49 - 92 Pobierz pdf

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005

Strony 93 - 106 Pobierz pdf

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

Strony 107 - 154 Pobierz pdf

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005 (2005/277/WE)

Strony 155 - 194 Pobierz pdf

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

Strony 195 - 248 Pobierz pdf

Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005

Strony 249 - 290 Pobierz pdf

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005

Strony 291 - 334 Pobierz pdf

Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005

Strony 335 - 364 Pobierz pdf

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005

Strony 365 - 418 Pobierz pdf

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

Strony 419 - 454 Pobierz pdf

Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005

Strony 455 - 504 Pobierz pdf

Budżet Eurojustu na 2005 r.

Strony 505 - 544 Pobierz pdf

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005

Strony 545 - 578 Pobierz pdf

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005

Strony 579 - 622 Pobierz pdf

Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok finansowy 2004 (Dz.U. L 377 z 23.12.2004)

Strony 623 - 640 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

Strony 1 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie wymiany informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

Strony 11 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

Strony 42 - 43 Pobierz pdf

REKLAMA