REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2007 roku

Rozporządzenie Komisji WE nr 304/2007 z dnia 21 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

Strony 17 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 305/2007 z dnia 21 marca 2007 r. ustanawiające tymczasowe odstępstwa od rozporządzeń WE nr 2402/96, WE nr 2375/2002, WE nr 2305/2003, WE nr 969/2006 i WE nr 1918/2006 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, zbóż i oliwy z oliwek

Strony 19 - 21 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji WE nr 306/2007 z dnia 21 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 1539/2006 przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2007, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

Strony 22 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 307/2007 z dnia 21 marca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

Strony 26 - 27 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji WE nr 308/2007 z dnia 21 marca 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie WE nr 1484/95

Strony 28 - 29 Pobierz pdf

Wspólne działanie Rady 2007/178/WPZiB z dnia 19 marca 2007 r. wspierające zniszczenie broni chemicznej w Federacji Rosyjskiej w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Strony 30 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 295/2007 z dnia 20 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 296/2007 z dnia 20 marca 2007 r. ustanawiające środki przejściowe w sektorze lnu i konopi uprawianych na włókno w Bułgarii i Rumunii

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 297/2007 z dnia 20 marca 2007 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marcu 2007 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń WE nr 593/2004 i WE nr 1251/96

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 298/2007 z dnia 20 marcua 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w marcu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia WE nr 1431/94

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 299/2007 z dnia 20 marca 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w marcu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia WE nr 2497/96

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 20 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych prowincji lub regionów we Włoszech za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła oraz uznania jednego regionu w Polsce za oficjalnie wolny od enzootycznej białaczki bydłanotyfikowana jako dokument nr C2007 1201 1

Strony 11 - 14 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Rady 2006/105/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowującej dyrektywy 73/239/EWG, 74/557/EWG i 2002/83/WE w dziedzinie środowiska naturalnego, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii  

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 292/2007 z dnia 19 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 293/2007 z dnia 19 marca 2007 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

Strony 3 - 10 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2007/16/WE z dnia 19 marca 2007 r. dotycząca wykonania dyrektywy Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe UCITS w zakresie wyjaśnienia niektórych definicji 1

Strony 11 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2007 r. ustanawiająca wymogi sieciowe dla Systemu Informacyjnego Schengen II 1. filarnotyfikowana jako dokument nr C2007 845

Strony 20 - 28 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2007 r. ustanawiająca wymogi sieciowe dla Systemu Informacyjnego Schengen II 3. filar

Strony 29 - 37 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2007 r. ustanawiająca grupę koordynatorów ds. uznawania kwalifikacji zawodowych

Strony 38 - 39 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko Rady 2007/173/WPZiB z dnia 19 marca 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady WE nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych  

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 280/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 281/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 27. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu WE nr 1898/2005

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 282/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 27. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie WE nr 1898/2005

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 283/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 27. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu WE nr 1898/2005

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA