REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2007 roku

Decyzja Rady z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członka oraz zastępcy członka z Luksemburga do Komitetu Regionów

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Wspólne działanie Rady 2007/40/WPZiB z dnia 22 stycznia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2002/921/WPZiB przedłużające mandat Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji WE nr 50/2007 z dnia 23 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 51/2007 z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie pozwoleń na przywóz grzybów zakonserwowanych w 2007 r.

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji WE nr 52/2007 z dnia 23 stycznia 2007 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w styczniu 2007 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem WE nr 2535/2001

Strony 5 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 53/2007 z dnia 23 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

Strony 8 - 12 Pobierz pdf

Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2006/773/WPZiB z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniającego i przedłużającego wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah EU BAM Rafah  

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady EWG nr 1026/91 z dnia 22 kwietnia 1992 r. zmieniającego rozporządzenie EWG nr 1208/81 ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wołowych   Dz.U., polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 3, tom 39, str. 575

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady WE nr 384/96 w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej   Dz.U., polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 11, tom 18, str. 332

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady EWG nr 1208/81 z dnia 28 kwietnia 1981 r. ustanawiającego wspólnotową skalę klasyfikacji tusz dorosłego bydła   Dz.U., polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 3, tom 39, str. 591

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady WE nr 519/94 z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich i uchylającego rozporządzenia EWG nr 1765/82, EWG nr 1766/82 oraz EWG nr 3420/83   Dz.U., polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 11, tom 18, str. 331

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Rady 90/423/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. zmieniającej dyrektywę 85/511/EWG wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania pryszczycy, dyrektywę 64/432/EWG w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną oraz dyrektywę 72/462/EWG w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przed przywozem z państw trzecich bydła, trzody chlewnej i świeżego mięsa   Dz.U., polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 3, tom 39, str. 603

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 48/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 49/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2007 r.

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 48/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 49/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2007 r.

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe

Strony 1 - 213 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady WE nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe

Strony 1 - 213 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 45/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 46/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w dniu 16 stycznia 2007 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 2402/96 dla skrobi z manioku

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 47/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 34/2007 ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz bananów pochodzących z krajów AKP na okres do dnia 31 grudnia 2007 r.

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 45/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 46/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w dniu 16 stycznia 2007 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem WE nr 2402/96 dla skrobi z manioku

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 47/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 34/2007 ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz bananów pochodzących z krajów AKP na okres do dnia 31 grudnia 2007 r.

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (WE) nr 42/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 398/2004 na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, niezależnie od zgłoszenia go jako pochodzącego z Republiki Korei

Strony 1 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA