REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2008 roku

Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

Strony 27 - 28 Pobierz pdf

Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Singapuru dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

Strony 29 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA

Protokół zmieniający Umowę między Wspólnotą Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Niemczech(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 956) 

Strony 32 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa UE RSB GWINEA-BISSAU/1/2008 z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie mianowania szefa misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau UE RSB GWINEA-BISSAU

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (  )

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (  )

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (  )

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Regulamin nr 67 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące: I. Homologacji specjalnego wyposażenia pojazdów samochodowych wykorzystujących w układzie napędowym skroplony gaz ropopochodny (LPG) II. Homologacji pojazdu wyposażonego w specjalny układ wykorzystujący w układach napędowych skroplony gaz ropopochodny w zakresie montażu tego wyposażenia

Strony 1 - 112 Pobierz pdf

Regulamin nr 110 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Określonych elementów pojazdów silnikowych wykorzystujących w układach napędowych sprężony gaz ziemny (CNG) II. Pojazdów w odniesieniu do montażu określonych homologowanych elementów służących do wykorzystania sprężonego gazu ziemnego (CNG) w ich układach napędowych

Strony 113 - 226 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

Strony 1 - 8 Pobierz pdf

A. Wprowadzenie i finansowanie budżetu ogólnego

Strony 9 - 18 Pobierz pdf

B. Ogólne zestawienie dochodów według pozycji w budżecie

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

- Tytuł 1: Zasoby własne

Strony 20 - 39 Pobierz pdf

- Tytuł 3: Nadwyżki, salda i dostosowania

Strony 40 - 49 Pobierz pdf

- Tytuł 4: Dochody pochodzące od osób pracujących w instytucjach i innych organach wspólnoty

Strony 50 - 58 Pobierz pdf

- Tytuł 5: Dochody z działalności administracyjnej instytucji

Strony 59 - 70 Pobierz pdf

- Tytuł 6: Składki i zwroty związane z realizacją porozumień i programów wspólnotowych

Strony 71 - 95 Pobierz pdf

- Tytuł 7: Odsetki od zaległych płatności i grzywny

Strony 96 - 99 Pobierz pdf

- Tytuł 8: Operacje zaciągania i udzielania pożyczek

Strony 100 - 108 Pobierz pdf

- Tytuł 9: Dochody różne

Strony 109 - 110 Pobierz pdf

C. Personel

Strony 111 - 160 Pobierz pdf

D. Budynki

Strony 161 - 166 Pobierz pdf

- Dochody

Strony 170 - 172 Pobierz pdf

- Tytuł 4: Dochody pochodzące od osób związanych z instytucjami i innymi organami wspólnotowymi

Strony 170 - 172 Pobierz pdf

REKLAMA