REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2008 roku

Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE

Strony 19 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/683/WE zatwierdzającą plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików na niektórych obszarach Węgier(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 675)

Strony 21 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA

Wspólne stanowisko Rady 2008/160/WPZiB z dnia 25 lutego 2008 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

Strony 23 - 25 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 711/2006 z dnia 20 marca 2006 r. dotyczącego wprowadzenia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej, zmieniającego i uzupełniającego załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (  )

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 838/2006 z dnia 20 marca 2006 r. dotyczącego wprowadzenia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Chińską Republiką Ludową zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej, zmieniającego i uzupełniającego załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (  )

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (  )

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu węglanu lantanu - oktahydratu (Lantharenol) jako dodatku paszowego 

Strony 3 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1444/2006 w zakresie minimalnej zawartości dodatku paszowegoBacillus subtilisC-3102 (Calsporin) 

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 165/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 3-fitazy (Natuphos) jako dodatku paszowego 

Strony 8 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 166/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatuBacillus cereusodm.toyoi(Toyocerin) jako dodatku paszowego 

Strony 11 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 167/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie ponownego dopuszczenia do użytku na okres dziesięciu lat kokcydiostatyku jako dodatku paszowego 

Strony 14 - 16 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2008/17/WE z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla acefatu, acetamipridu, acibenzolaru-s-metylowego, aldryny, benalaksylu, benomylu, karbendazymu, chloromekwatu, chlorotalonilu, chloropiryfosu, klofentezyny, cyflutrinu, cypermetryny, cyromazyny, dieldryny, dimetoatu, ditiokarbiminiany, esfenwaleratu, famoksadonu, fenheksamidu, fenitrotionu, fenwaleratu, glifosatu, indoksakarbu, lambda-cyhalotrinu, mepanipyrimu, metalaksylu-M, metidationu, metoksyfenozydu, pimetrozyny, piraklostrobiny, pirymetanilu, spiroksaminy, tiakloprydu, tiofanatu metylowego oraz trifloksystrobiny 

Strony 17 - 50 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2008 r. ustanawiająca wykaz zespołów pobierania i produkcji zarodków w krajach trzecich, zatwierdzonych do przywozu zarodków bydlęcych do Wspólnoty(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 517) 

Strony 51 - 64 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/766/WE w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz produktów rybołówstwa w każdej postaci, przeznaczonych do spożycia przez ludzi(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 555) 

Strony 65 - 70 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (  )

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2006/782/WE z dnia 24 października 2006 r. zmieniającej decyzję 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (  )

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie finansowaniaad hocholenderskich nadawców wypełniających misję służby publicznej C 2/2004 (ex NN 170/2003)(notyfikowana jako dokument nr  C(2006) 2084) 

Strony 1 - 24 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. -Pomoc państwa C 10/06 (ex N555/05) - Cyprus Airways Public Ltd - Plan restrukturyzacji(notyfikowana jako dokument nr  C(2007) 300) 

Strony 25 - 39 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie finansowaniaad hocholenderskich nadawców wypełniających misję służby publicznej C 2/2004 (ex NN 170/2003)(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2084) 

Strony 1 - 24 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. -Pomoc państwa C 10/06 (ex N555/05) - Cyprus Airways Public Ltd - Plan restrukturyzacji(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 300) 

Strony 25 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (WE) nr 150/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające zakres środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 130/2006 na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 151/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 153/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA