REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 748/2011 z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniające po raz 153. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 749/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy 

Strony 3 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 750/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 23 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 751/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/2011

Strony 25 - 26 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 752/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2011 r.

Strony 27 - 29 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2011/73/UE z dnia 29 lipca 2011 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki I i V do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/121/WE w sprawie nazewnictwa wyrobów włókienniczych 

Strony 30 - 31 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2011/74/UE z dnia 29 lipca 2011 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik II do dyrektywy 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien tekstylnych 

Strony 32 - 36 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/483/WPZiB z dnia 28 lipca 2011 r. dotycząca zmiany oraz przedłużenia obowiązywania decyzji 2010/96/WPZiB w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia)

Strony 37 - 38 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie formularza zawierającego informacje o terenach Natura 2000(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4892)

Strony 39 - 70 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 29 lipca 2011 r. zmieniająca decyzję 2005/50/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 24 GHz dla celów tymczasowego użycia przez samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu we Wspólnocie(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 5444) 

Strony 71 - 72 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 743/2011 z dnia 26 lipca 2011 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicowatych w wodach obszarów VIIIc, IX i X oraz w wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 744/2011 z dnia 28 lipca 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Karlovarské oplatky (ChOG)]

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 745/2011 z dnia 28 lipca 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Karlovarské trojhránky (ChOG)]

Strony 5 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 746/2011 z dnia 28 lipca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 747/2011 z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie minimalnej stawki cła ustalanej w związku z drugiego częściowym zaproszeniem do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia otwartego rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 634/2011

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/478/WPZiB z dnia 28 lipca 2011 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie uwzględnienia w europejskich normach dotyczących sprzętu gimnastycznego wymogów bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

Strony 13 - 16 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie wykazu danych statystycznych dotyczących struktury i stawek podatku akcyzowego nakładanego na wyroby tytoniowe, który ma zostać dostarczony przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywami Rady 92/79/EWG i 92/80/EWG(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 5291)

Strony 17 - 19 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 28 lipca 2011 r. wyłączająca poszukiwanie ropy naftowej i gazu oraz wydobycie ropy naftowej w Danii, z wyjątkiem Grenlandii i Wysp Owczych, z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 5312) 

Strony 20 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie publikacji odniesień do normy EN 15947 w odniesieniu do zasadniczych wymagań bezpieczeństwa określonych w dyrektywie 2007/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów pirotechnicznych(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 5310) 

Strony 23 - 24 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Liberii dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 739/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi 

Strony 3 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 740/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej bispirybak, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

Strony 6 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 741/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA