REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2012 roku

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 673/2012 z dnia 23 lipca 2012 r. dotyczącego wykonania art. 32 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii(  )

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Rady 2012/424/WPZiB z dnia 23 lipca 2012 r. dotyczącej wykonania decyzji 2011/782/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii(  )

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 718/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r. zmieniające po raz 176. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 719/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 720/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych ceł przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2012 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących mających zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2010 r., 1 września 2010 r., 1 października 2010 r., 1 listopada 2010 r., 1 grudnia 2010 r., 1 stycznia 2011 r., 1 lutego 2011 r., 1 marca 2011 r., 1 kwietnia 2011 r., 1 maja 2011 r. i 1 czerwca 2011 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w państwach trzecich

Strony 7 - 11 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Komisji 2012/398/UE z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie pomocy państwa SA.12522 (C 37/08) - Francja - Zastosowanie decyzjiSernam 2(  )

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 714/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 715/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 42/2010 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 716/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 717/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiająca wkład finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, przedsięwziętych w celu zwalczania ptasiej grypy we Włoszech w 2011 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 5265)

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiająca wkład finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia przedsięwziętych w celu zwalczania ptasiej grypy w Cloppenburgu w Niemczech w grudniu 2008 r. i w styczniu 2009 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 5289)

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 3 sierpnia 2012 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu nowej bazy gumy do żucia jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca decyzję wykonawczą Komisji 2011/882/UE(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 5406)

Strony 14 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 711/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego w zakresie dotyczącym metod stosowanych do kontroli osób niebędących pasażerami oraz przenoszonych przez nie przedmiotów 

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 712/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2008 dotyczące badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych 

Strony 4 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 713/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie dalszego przekazania uprawnień w zakresie przyznawania, odnawiania lub przedłużania akredytacji(EBC/2012/15)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/1/2012 z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie mianowania szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)(  )

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym(  )

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 227/2012 z dnia 15 marca 2012 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanieLactococcus lactis(NCIMB 30117) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt(  )

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 708/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 709/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 2 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 710/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2012/21/UE z dnia 2 sierpnia 2012 r. zmieniająca załączniki II i III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu dostosowania ich do postępu technicznego 

Strony 8 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA