REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2012 roku

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 22 czerwca 2012 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/77/UE w sprawie przyznania Irlandii pomocy finansowej Unii

Strony 37 - 38 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niemiec

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja nr 3/2012 Komisji Mieszanej UE-EFTA ds. Wspólnego Tranzytu z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

Strony 42 - 48 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

Strony 1 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

Strony 30 - 104 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 621/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. uznające określenie tradycyjne na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 [Classic - TDT-US-N0016]

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 622/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 641/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami 

Strony 4 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 623/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniające załącznik II do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 

Strony 9 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 624/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 625/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 29 czerwca do dnia 6 lipca 2012 r. w odniesieniu do subkontyngentu III w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1067/2008 dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 617/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 174/2005 nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 618/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin 

Strony 3 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 619/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. zmieniające po raz 173. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 620/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 29 czerwca 2012 r. dotycząca zmiany decyzji 2009/496/WE, Euratom w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 22 czerwca 2012 r. uchylająca decyzję 2010/285/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Niemczech

Strony 17 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 22 czerwca 2012 r. uchylająca decyzję 2010/422/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Bułgarii

Strony 19 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2012/371/WPZiB z dnia 10 lipca 2012 r. zmieniająca decyzję 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2012/372/WPZiB z dnia 10 lipca 2012 r. dotycząca zmiany i przedłużenia obowiązywania decyzji 2010/330/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX-IRAQ

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Rady 89/618/Euratom z dnia 27 listopada 1989 r. w sprawie informowania ogółu społeczeństwa o środkach ochrony zdrowia, które będą stosowane, oraz działaniach, jakie należy podjąć w przypadku pogotowia radiologicznego(  ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 1, s. 366)

Strony 23 - 24 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiającej warunki sanitarne odnośnie do zwierząt mające zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym nasieniem bydła i trzody chlewnej oraz w przywozie(  ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 10, s. 172)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 610/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 124/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustalające maksymalne zawartości w żywności kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego tymi substancjami pasz, dla których nie są one przeznaczone 

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 611/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych 

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA