REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2012 roku

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)(  )

Strony 25 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 500/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 302/2009 dotyczące wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym

Strony 1 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek 

Strony 1 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 509/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 10 - 37 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 510/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmiany Roślin

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 511/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie powiadomień dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych oraz negocjacji umownych i stosunków umownych określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora mleka i przetworów mlecznych

Strony 39 - 40 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 512/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 41 - 42 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 513/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 czerwca 2012 r.

Strony 43 - 45 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2012 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa, ustanowionego w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi z dnia 3 maja 2012 r. w sprawie zmiany załącznika 7 do Umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, dotyczącej handlu produktami rolnymi

Strony 1 - 98 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2012 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa, ustanowionego w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi z dnia 3 maja 2012 r. w sprawie zmiany załącznika 8 do Umowy między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony, dotyczącej handlu produktami rolnymi

Strony 99 - 114 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2012/308/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Traktatu o wzajemnych stosunkach i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej

Strony 1 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2016 w Hiszpanii i Polsce

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 505/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające i poprawiające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

Strony 12 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 506/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Kraški pršut (ChOG)]

Strony 20 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 507/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 22 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX KOSOVO/1/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOVO

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2012 r. w sprawie podpisania Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii dotyczącej stosowania niektórych przepisów Konwencji z dnia 29 maja 2000 r. o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej i Protokołu z 2001 r. do konwencji

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 501/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [镇江香醋 (Zhenjiang Xiang Cu) (ChOG)]

Strony 4 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 502/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obejścia środków antydumpingowych wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 2/2012 względem przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części wysyłanych z Malezji, Tajlandii i Filipin, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzących z Malezji, Tajlandii i Filipin, i poddające ten przywóz rejestracji

Strony 8 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 503/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. zakazujące działalności połowowej statkom rybackim do połowów okrężnicą, pływającym pod banderą Grecji lub Włoch bądź zarejestrowanym w tych państwach, poławiającym tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 504/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 19 października 2011 r. w sprawie programów pomocy państwa wdrożonych przez Grecję w prefekturach Kastoria, Ewia, Florina, Kilkis, Rodopy, Ewros, Ksanti i Dodekanez oraz na wyspach Lesbos, Samos i Chios (restrukturyzacja długów) (C 23/04 (ex NN 153/03), C 20/05 (ex NN 70/04) i C 50/05 (ex NN 20/05))(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 7252) 

Strony 16 - 37 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 497/2012 z dnia 7 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 206/2010 w zakresie wymogów dotyczących przywozu zwierząt podatnych na chorobę niebieskiego języka 

Strony 1 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 498/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie przydziału kontyngentów taryfowych mających zastosowanie do wywozu drewna z Federacji Rosyjskiej do Unii Europejskiej

Strony 28 - 37 Pobierz pdf

REKLAMA