REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2012 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 383/2012 z dnia 4 maja 2012 r. określające wymagania techniczne wobec praw jazdy zawierających elektroniczny nośnik informacji (mikroprocesor) 

Strony 1 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 384/2012 z dnia 4 maja 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Austrii

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do decyzji Komisji 2011/638/UE z dnia 26 września 2011 r. dotyczącej wzorców porównawczych do celów bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych operatorom statków powietrznych na podstawie art. 3e dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(  )

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 98/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Pichia pastoris (DSM 23036) jako dodatku paszowego dla kurcząt i indyków rzeźnych, kurcząt odchowywanych na kury nioski, indyków utrzymywanych w celach hodowlanych, kur niosek, pozostałych gatunków ptaków rzeźnych lub odchowywanych na nioski, prosiąt odsadzonych od maciory, tuczników i macior (posiadacz zezwolenia Huvepharma AD)(  )

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 377/2012 z dnia 3 maja 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec niektórych osób, podmiotów i organów zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Republiki Gwinei Bissau

Strony 1 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 378/2012 z dnia 3 maja 2012 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci 

Strony 9 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 379/2012 z dnia 3 maja 2012 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci 

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 380/2012 z dnia 3 maja 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do warunków stosowania i poziomów stosowania dodatków do żywności zawierających glin 

Strony 14 - 38 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 381/2012 z dnia 3 maja 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 39 - 40 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 382/2012 z dnia 3 maja 2012 r. w sprawie minimalnej stawki cła na cukier ustalanej w związku z piątym częściowym zaproszeniem do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia otwartego rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1239/2011

Strony 41 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2012/237/WPZiB z dnia 3 maja 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec osób, podmiotów i organów zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Republiki Gwinei Bissau

Strony 43 - 46 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich

Strony 47 - 48 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Hiszpanii

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2011(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 2891)

Strony 50 - 56 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 374/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1255/2010 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Czarnogóry i Serbii

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 375/2012 z dnia 2 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 885/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 376/2012 z dnia 2 maja 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uruchomienia w Polsce zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Brazylią zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany koncesji w odniesieniu do przetworzonego mięsa drobiowego przewidzianej na liście koncesyjnej UE załączonej do GATT z 1994 r. oraz Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany koncesji w odniesieniu do przetworzonego mięsa drobiowego przewidzianej na liście koncesyjnej UE załączonej do GATT z 1994 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 372/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 2 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 373/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2012 r.

Strony 4 - 6 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 26 kwietnia 2012 r. upoważniająca Rumunię do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 27 kwietnia 2012 r. określająca datę uruchomienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) w regionie drugim

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA