REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2012 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych 

Strony 7 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 207/2012 z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie elektronicznych instrukcji używania wyrobów medycznych 

Strony 28 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 208/2012 z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 562/2011 przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie środków zapisanych w roku budżetowym 2012 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w UE oraz wprowadzające odstępstwa od określonych przepisów rozporządzenia (UE) nr 807/2010

Strony 32 - 38 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 209/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 39 - 40 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 210/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 5 do dnia 6 marca 2012 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc marzec 2012 r.

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2012 r. dotycząca przystąpienia Unii Europejskiej do regulaminu nr 29 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego 

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie stanowiska Unii Europejskiej odnośnie do projektu regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego bezpieczeństwa pieszych oraz projektu regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego diodowych źródeł światła (LED)

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 193/2012 z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

Strony 5 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 194/2012 z dnia 8 marca 2012 r. ustalające kwotę dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2012

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 195/2012 z dnia 8 marca 2012 r. ustalające unijne ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2012

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 196/2012 z dnia 8 marca 2012 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2012

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 197/2012 z dnia 8 marca 2012 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2012

Strony 15 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 198/2012 z dnia 8 marca 2012 r. ustalające unijne ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2012

Strony 19 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 199/2012 z dnia 8 marca 2012 r. ustalające wartości standardowe stosowane przy obliczaniu rekompensaty finansowej i związanej z nią zaliczki w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2012

Strony 29 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 200/2012 z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie unijnego celu ograniczenia występowaniaSalmonella enteritidisi Salmonella typhimuriumw stadach brojlerów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 

Strony 31 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 201/2012 z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji nitroksynil, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego 

Strony 37 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 202/2012 z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji pegylowany bydlęcy czynnik wzrostu kolonii granulocytów, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego 

Strony 40 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 203/2012 z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących wina ekologicznego

Strony 42 - 47 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 204/2012 z dnia 8 marca 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 48 - 49 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady 2012/144/WPZiB z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie wykonania decyzji 2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

Strony 50 - 54 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 28 lutego 2012 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do produkcji szkła(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 865) 

Strony 1 - 62 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 28 lutego 2012 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do produkcji żelaza i stali(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 903) 

Strony 63 - 98 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 185/2012 z dnia 7 marca 2012 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Armagh Bramley Apples (CHOG)]

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 186/2012 z dnia 7 marca 2012 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle (CHOG)]

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 187/2012 z dnia 7 marca 2012 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Tolminc (CHNP)]

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA