REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 173/2014 z dnia 24 lutego 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 2013-2018)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 166/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wymogów dotyczących świadectw wystawianych w związku z przywozem do Unii mięsa ptaków bezgrzebieniowych utrzymywanych w warunkach fermowych przeznaczonego do spożycia przez ludzi oraz wpisów dotyczących Izraela i Republiki Południowej Afryki w wykazie państw trzecich lub terytoriów 

Strony 2 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 167/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Strony 10 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 168/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 555/2008 w odniesieniu do sprawozdawczości i oceny programów wsparcia państw członkowskich

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 169/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 16 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUFOR RCA/1/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR RCA)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2014 Komitetu Mieszanego UE-Szwajcaria z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmiany tabel III i IV lit. b) protokołu 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. w odniesieniu do przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych

Strony 19 - 21 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2014/38/UE z dnia 24 stycznia 2014 r. zatwierdzającej metody klasyfikacji tusz wieprzowych we Włoszech(  )

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1361/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu(  )

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych)(  )

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 134/2014 z dnia 16 grudnia 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do wymogów w zakresie efektywności środowiskowej i osiągów jednostki napędowej oraz zmieniające jego załącznik V 

Strony 1 - 327 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 157/2014 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 158/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [DaujÄ-nĹł naminÄ- duona (ChOG)]

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 159/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Patata dell’Alto Viterbese (ChOG)]

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 160/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Szentesi paprika (ChOG)]

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 161/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (ChOG)]

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 162/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Carota dell’Altopiano del Fucino (ChOG)]

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 163/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 164/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Republiki Czeskiej

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014

Strony 1 - 552 Pobierz pdf

SEKCJA III

Strony 1 - 1430 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 153/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe i uchylające rozporządzenie (UE) nr 298/2013

Strony 1 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 154/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej wyciąg z krzewu herbacianego 

Strony 7 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA