REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 84/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatówPediococcus pentosaceusDSM 14021,Pediococcus pentosaceusDSM 23688 lubPediococcus pentosaceusDSM 23689 jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt 

Strony 30 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 85/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej związki miedzi 

Strony 34 - 35 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 86/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 36 - 37 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/49/WPZiB z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca decyzję 2011/72/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

Strony 38 - 50 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zawarcia zmienionego protokołu ustaleń ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącego przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zmieniony protokół ustaleń ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczący przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej

Strony 2 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 78/2014 z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności w odniesieniu do niektórych zbóż powodujących alergie lub reakcje nietolerancji oraz żywności z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 79/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenazanu, chloroprofamu, esfenwaleratu, fludioksonilu i tiobenkarbu w określonych produktach lub na ich powierzchni 

Strony 9 - 55 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 80/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 56 - 57 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Danii

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech zastępców członków ze Zjednoczonego Królestwa

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów ośmiu członków z Portugalii i siedmiu zastępców członków z Portugalii

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 78/2014 z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności w odniesieniu do niektórych zbóż powodujących alergie lub reakcje nietolerancji oraz żywności z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli

Strony 2 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 79/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenazanu, chloroprofamu, esfenwaleratu, fludioksonilu i tiobenkarbu w określonych produktach lub na ich powierzchni 

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 80/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 9 - 55 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Danii

Strony 56 - 57 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech zastępców członków ze Zjednoczonego Królestwa

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów ośmiu członków z Portugalii i siedmiu zastępców członków z Portugalii

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 74/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. dotyczące wykonania art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 75/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2005 nakładające pewne szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie

Strony 2 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 76/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 684/2009 w odniesieniu do danych przekazywanych przy użyciu skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

Strony 4 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 77/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 36 - 37 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady 2014/40/WPZiB z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania decyzji 2011/423/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Sudanowi i Sudanowi Południowemu

Strony 38 - 40 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady 2014/41/WPZiB z dnia 28 stycznia 2014 r. dotycząca wykonania decyzji 2011/137/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

REKLAMA