REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Decyzja Rady 2014/775/WPZiB z dnia 7 listopada 2014 r. dotycząca przedłużenia obowiązywania decyzji 2014/73/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR RCA)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/776/WPZiB z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przeniesienia uprawnień do połowów z kategorii 8 do kategorii 7 i ich ponownego przydziału na rzecz państw członkowskich w wyłącznej strefie ekonomicznej Mauretanii

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 6 listopada 2014 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 8390)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1187/2014 z dnia 2 października 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych mających na celu ustalenie ogólnej ekspozycji wobec danego klienta lub grupy powiązanych klientów w odniesieniu do transakcji dotyczących aktywów bazowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie programu pomocy państwa SA.36139 (13/C) (ex 13/N), który Zjednoczone Królestwo planuje wdrożyć na rzecz gier wideo (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 1786)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie pomocy państwa nr SA.20949 (C 23/06) – Polska – Technologie Buczek (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 4099)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie programu pomocy SA.18042 (2013/C) (ex MX 17/2009) (ex NN 61/2004) wdrożonego przez Hiszpanię, dotyczącego zwolnienia z akcyzy biopaliw (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 4530)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie pomocy państwa SA.35062 (13/N-2) wdrożonej przez Portugalię na rzecz Caixa Geral de Depósitos (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 4801)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Regulamin nr 85 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników spalinowych lub elektrycznych układów napędowych przeznaczonych do napędzania pojazdów silnikowych kategorii M i N w zakresie pomiaru mocy netto oraz maksymalnej mocy 30-minutowej elektrycznych układów napędowych

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Regulamin nr 115 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I.specjalnych dodatkowych układów zasilania LPG (skroplonym gazem węglowodorowym), które mają być instalowane w pojazdach silnikowych w celu wykorzystywania LPG w ich układzie napędowym, – II.specjalnych dodatkowych układów zasilania CNG (sprężonym gazem ziemnym), które mają być instalowane w pojazdach silnikowych w celu wykorzystywania CNG w ich układzie napędowym

Strony 91 - 91 Pobierz pdf

Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 (Dz.U. L 51 z 20.2.2014)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka o readmisji osób przebywających nielegalnie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie ułatwień w wydawaniu wiz krótkoterminowych obywatelom Republiki Zielonego Przylądka i Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1198/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1199/2014 z dnia 24 października 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pemento de Mougán (ChOG)]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1200/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji nr 3/2008 (2008/991/WE) Rady Ministrów AKP-WE z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w załączniku IV do umowy o partnerstwie (Dz.U. L 352 z 31.12.2008)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 października 2014 r. ustanawiająca zasady wdrażania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz uchylająca decyzje Komisji 2004/277/WE, Euratom oraz 2007/606/WE, Euratom (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7489)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 24 października 2014 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE pochłaniającym środkom higienicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7735)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1195/2014 z dnia 29 października 2014 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych pstrągów tęczowych pochodzących z Turcji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1196/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1197/2014 z dnia 5 listopada 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1188/2014 z dnia 24 października 2014 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (ChNP)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1189/2014 z dnia 24 października 2014 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Sedano Bianco di Sperlonga (ChOG)]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA