REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2015 roku

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1798 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) nr 625/2014 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w drodze regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi dla instytucji inwestujących, instytucji sponsorujących, pierwotnych kredytodawców oraz instytucji inicjujących w odniesieniu do ekspozycji z tytułu przeniesionego ryzyka kredytowego

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1799 z dnia 5 października 2015 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1800 z dnia 6 października 2015 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1801 z dnia 7 października 2015 r. wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w roku 2015 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia tych stad w poprzednich latach

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1802 z dnia 7 października 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1803 z dnia 7 października 2015 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 245/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2015/1804]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 246/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2015/1805]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 247/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOGw sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2015/1806]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 248/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2015/1807]

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 249/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2015/1808]

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 250/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2015/1809]

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 251/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2015/1810]

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 252/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2015/1811]

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 253/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2015/1812]

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 30/15/COL z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyznania trzech odstępstw, o które wystąpiło Księstwo Liechtensteinu w związku z art. 30, art. 36 ust. 2 i pkt 1.1.3.6.3 lit. b) załącznika 5 obowiązującego w Liechtensteinie rozporządzenia z dnia 3 marca 1998 r. w sprawie transportu drogowego niebezpiecznych towarów (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse – VTGGS), na podstawie art. 6 ust. 2 lit. a) aktu przywołanego w pkt 13c rozdziału I załącznika XIII do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych) [2015/1813]

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1775 z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 737/2010

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2015/1766 budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 2 na rok budżetowy 2015

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2015/1767 budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 3 na rok budżetowy 2015

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2015/1768 budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4 na rok budżetowy 2015

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2015/1769 budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 5 na rok budżetowy 2015

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1785 z dnia 5 października 2015 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1786 z dnia 6 października 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji (UE) 2015/1787 z dnia 6 października 2015 r. zmieniająca załączniki II oraz III do dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2015/1788 z dnia 1 października 2015 r. dotycząca odnowienia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA