REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2015 roku

Decyzja Rady (UE) 2015/1289 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1290 z dnia 23 lipca 2015 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu rafinowanego oleju z nasion Buglossoides arvensis jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 4961)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1291 z dnia 23 lipca 2015 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu poddanych obróbce termicznej produktów mlecznych fermentowanych za pomocą Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 4960)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1062/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ( Dz.U. L 294 z 10.10.2014 )

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2015/960 z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/104 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów ( Dz.U. L 157 z 23.6.2015 )

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych ( Dz.U. L 258 z 26.9.2012 )

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1220 z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisu dotyczącego Stanów Zjednoczonych w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych produktów drobiowych, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w następstwie wystąpienia niedawnych ognisk choroby w stanach Indiana i Nebraska

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1221 z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, w celu dostosowania go do postępu naukowo-technicznego

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1223 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1224 z dnia 24 lipca 2015 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1273/2011 na podokres lipiec 2015 r.

Strony 76 - 76 Pobierz pdf

Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie decyzji nr 1/2014 do nr 5/2014 Rady Stowarzyszenia UE–Ameryka Środkowa z dnia 7 listopada 2014 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1205 z dnia 23 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 743/2013 wprowadzające środki ochronne w odniesieniu do przywozu z Turcji małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi w odniesieniu do okresu jego stosowania

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1206 z dnia 23 lipca 2015 r. kończące postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu płaskich wyrobów ze stali nierdzewnej walcowanych na zimno pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1331/2014 poddające rejestracji przywóz płaskich wyrobów ze stali nierdzewnej walcowanych na zimno pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1207 z dnia 23 lipca 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2015/1208 z dnia 14 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/463/UE w sprawie zatwierdzenia programu dostosowań makroekonomicznych dla Cypru

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2015/1209 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2015/1210 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Estonii

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2015/1211 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu w odniesieniu do przystąpienia Republiki Kazachstanu do Światowej Organizacji Handlu

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2015/1212 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Łotwy

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1213 z dnia 22 lipca 2015 r. zezwalająca na rozszerzenie zastosowania flawonoidów z lukrecji gładkiej (Glycyrrhiza glabra L.) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 4968)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1214 z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych i określenia jego specyfikacji technicznych

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2014 Rady Stowarzyszenia UE–Ameryka Środkowa z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Stowarzyszenia i regulaminu wewnętrznego Komitetu Stowarzyszenia [2015/1215]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2014 Rady Stowarzyszenia UE–Ameryka Środkowa z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego dotyczącego rozstrzygania sporów na podstawie tytułu X i kodeksu postępowania członków paneli i mediatorów [2015/1216]

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja nr 3/2014 Rady Stowarzyszenia UE–Ameryka Środkowa z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia listy członków panelu [2015/1217]

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

REKLAMA