REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2018 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/133 z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję 2008/911/WE ustanawiającą wykaz substancji ziołowych, preparatów i ich połączeń do użytku w tradycyjnych ziołowych produktach leczniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 213)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/134 z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję 2008/911/WE ustanawiającą wykaz substancji ziołowych, preparatów i ich połączeń do użytku w tradycyjnych ziołowych produktach leczniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 218)

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

REKLAMA

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2018/91 budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/111 z dnia 12 stycznia 2018 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Bayerisches Rindfleisch/„Rindfleisch aus Bayern” (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/112 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka laminaryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/113 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej acetamipryd, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/114 z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniająca decyzję 2009/11/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 87)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/115 z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniająca w odniesieniu do lokalizacji centrum monitorowania bezpieczeństwa Galileo decyzję wykonawczą (UE) 2016/413 określającą lokalizację infrastruktury naziemnej systemu ustanowionego w ramach programu Galileo i ustanawiającą środki konieczne do zapewnienia jego funkcjonowania oraz uchylającą decyzję wykonawczą 2012/117/UE

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Regulamin nr 125 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie pola widzenia kierowcy w przód [2018/116]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (EU) 2018/105 z dnia 27 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 przez dodanie Etiopii do wykazu państw trzecich wysokiego ryzyka zawartego w tabeli w pkt I załącznika

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/106 z dnia 10 stycznia 2018 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Saint-Nectaire” (ChNP)]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/107 z dnia 12 stycznia 2018 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Jajca izpod Kamniških planin” (ChOG)]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/108 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie środka nadzwyczajnego w formie pomocy dla rolników w związku z powodziami i intensywnymi opadami deszczu w niektórych regionach Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2018/109 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie mianowania sześciu członków Trybunału Obrachunkowego

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/110 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Portugalską

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Informacja dotycząca daty podpisania i tymczasowego stosowania Traktatu o Wspólnocie Transportowej UE-Bałkany Zachodnie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacja w sprawie wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Niezależnym Państwem Samoa dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/92 z dnia 18 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 658/2014 w odniesieniu do dostosowania do stopy inflacji opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Leków za prowadzenie działań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/93 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia wartości procentowej środków z budżetu przydzielonych na projekty wspierane poprzez dotacje na działania w ramach podprogramu działań na rzecz środowiska przeznaczonych na projekty wspierające ochronę przyrody i różnorodność biologiczną zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 614/2007

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/94 z dnia 16 listopada 2017 r. ustalające ryczałtową obniżkę należności celnych przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z państw trzecich

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/95 z dnia 9 stycznia 2018 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Slavonski med” (ChNP)]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/96 z dnia 9 stycznia 2018 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Oignon doux des Cévennes” (ChNP)]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/97 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania substancji słodzących w pieczywie cukierniczym i wyrobach ciastkarskich

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/98 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do sorbinianu wapnia (E 203)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/99 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2378 w odniesieniu do formatu i warunków przekazywania rocznej oceny skuteczności automatycznej wymiany informacji oraz wykazu danych statystycznych przekazywanych przez państwa członkowskie do celów oceny dyrektywy Rady 2011/16/UE

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

REKLAMA