REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1040 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1628 w odniesieniu do jego przepisów przejściowych w celu uwzględnienia wpływu kryzysu związanego z COVID-19 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1041 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1042 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiające środki tymczasowe dotyczące terminów mających zastosowanie do etapów zbierania, weryfikacji i badania przewidzianych w rozporządzeniu (UE) 2019/788 w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1043 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie prowadzenia badań klinicznych nad produktami leczniczymi do stosowania u ludzi, które zawierają organizmy zmodyfikowane genetycznie lub składają się z takich organizmów oraz są przeznaczone do leczenia choroby koronawirusowej (COVID-19) lub zapobiegania jej, oraz dostaw takich produktów

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1044 z dnia 8 maja 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 w odniesieniu do wartości współczynników globalnego ocieplenia oraz wytycznych dotyczących wykazów, a także w odniesieniu do unijnego systemu wykazów, oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 666/2014 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1045 z dnia 13 lipca 2020 r. ustanawiające zamknięcie połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Grecji

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1046 z dnia 13 lipca 2020 r. ustanawiające zamknięcie połowów tuńczyka błękitnopłetwego w wodach konkretnych archipelagów przez łodzie rybołówstwa tradycyjnego pływające pod banderą Grecji

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1047 z dnia 15 lipca 2020 r. zezwalająca Portugalii na udzielanie pozwoleń na produkty biobójcze składające się z azotu wytwarzanego in situ w celu ochrony dziedzictwa kulturowego (Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1048 z dnia 15 lipca 2020 r. zezwalająca Austrii na udzielanie pozwoleń na produkty biobójcze składające się z azotu wytwarzanego in situ w celu ochrony dziedzictwa kulturowego (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 4724) (Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1049 z dnia 15 lipca 2020 r. zezwalająca Francji na udzielanie pozwoleń na produkty biobójcze składające się z azotu wytwarzanego in situ w celu ochrony dziedzictwa kulturowego (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 4715) (Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1050 z dnia 15 lutego 2020 r. zezwalająca Hiszpanii na udzielanie pozwoleń na produkty biobójcze składające się z azotu wytwarzanego in situ w celu ochrony dziedzictwa kulturowego (Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1051 z dnia 16 lipca 2020 r. kończąca ponowne dochodzenie w sprawie absorpcji w odniesieniu do przywozu niektórych artykułów z żeliwa pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Zalecenie Rady (UE) 2020/1052 z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniające zalecenie Rady (UE) 2020/912 w sprawie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE oraz ewentualnego zniesienia takiego ograniczenia

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja Rady Zarządzającej Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 z dnia 26 maja 2020 r. ustanawiająca przepisy wewnętrzne dotyczące ograniczenia pewnych praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania Wspólnego Przedsięwzięcia FCH 2

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2019/797 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 129 I z dnia 17 maja 2019 r.)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2019/796 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 129 I z dnia 17 maja 2019 r.)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/273 z dnia 11 grudnia 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, rejestru winnic, dokumentów towarzyszących i świadectw, rejestru przychodów i rozchodów, obowiązkowych deklaracji, powiadomień i publikowania zgłoszonych informacji, oraz uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiednich kontroli i kar, zmieniającego rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008, (WE) nr 606/2009 i (WE) nr 607/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/560 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 58 z dnia 28 lutego 2018 r.)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1026 z dnia 24 kwietnia 2020 r. dotycząca podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Unią Europejską a Japonią

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa W sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Unią Europejską a Japonią

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2020/920]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2020/921]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 3/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2020/922]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 4/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/923]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 5/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/924]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 6/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/925]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA