REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/156 z dnia 23 stycznia 2020 r. rejestrujące oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego na podstawie art. 30 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 („Norsk Akevitt”/„Norsk Aquavit”/„Norsk Akvavit”/„Norwegian Aquavit”)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/157 z dnia 5 lutego 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie tartrazyny jako dodatku paszow27ETgo dla psów, kotów, ryb ozdobnych, żywiących się ziarnem ptaków ozdobnych i małych gryzoni

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/158 z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/799 w odniesieniu do pokładowych urządzeń ważących

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/159 z dnia 5 lutego 2020 r. dotyczące odnowienia zezwolenia na stosowanie Enterococcus faecium DSM 7134 jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory i tuczników oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 538/2007 (posiadacz zezwolenia Lactosan Starterkulturen GmbH & Co)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/160 z dnia 5 lutego 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu olejku oregano, olejku kminkowego, karwakrolu, salicylanu metylu i L-mentolu jako dodatku paszowego dla warchlaków (posiadacz zezwolenia Biomin GmbH)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/161 z dnia 5 lutego 2020 r. dotyczące odnowienia zezwolenia na stosowanie Bacillus subtilis DSM 17299 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1137/2007 (posiadacz zezwolenia Chr. Hansen A/S)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/162 z dnia 5 lutego 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 jako dodatku paszowego dla indyków rzeźnych (posiadacz zezwolenia Danstar Ferment AG reprezentowany przez Lallemand SAS)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/163 z dnia 5 lutego 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu muramidazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei DSM 32338 jako dodatku paszowego dla indyków rzeźnych, indyków odchowywanych w celach hodowlanych, kurcząt odchowywanych w celach hodowlanych i innych gatunków drobiu odchowywanego w celach hodowlanych (posiadacz zezwolenia DSM Nutritional Products Ltd. reprezentowany w Unii przez DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/164 z dnia 5 lutego 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy wytwarzanej przez Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków ptaków i wszystkich gatunków świń oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 379/2009 (posiadacz zezwolenia Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V.)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/165 z dnia 5 lutego 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-mannanazy wytwarzanej przez Paenibacillus lentus DSM 32052 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na kury nioski, indyków rzeźnych lub odchowywanych w celach hodowlanych i podrzędnych gatunków drobiu oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 786/2007 (posiadacz zezwolenia Elanco GmbH)

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/166 z dnia 5 lutego 2020 r. dotyczące odnowienia zezwolenia na stosowanie 6-fitazy wytwarzanej przez Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych, kaczek rzeźnych, prosiąt odsadzonych od maciory, tuczników i loch oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 785/2007 (posiadacz zezwolenia Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V.)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/167 z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących urządzeń radiowych, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja Nr 1/2020 Komitetu Stowarzyszenia UE-Republika Mołdawii w Składzie Rozstrzygającym Kwestie Dotyczące Handlu z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie aktualizacji załącznika XV (Znoszenie ceł) do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony [2020/168]

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/148 z dnia 3 lutego 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chlorowodorku robenidyny (Robenz 66G) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1800/2004 (posiadacz zezwolenia Zoetis SA)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/149 z dnia 4 lutego 2020 r. dotyczące odnowienia zezwolenia na stosowanie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 jako dodatku paszowego dla jagniąt i koni oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1293/2008 i (WE) nr 910/2009 (posiadacz zezwolenia Danstar Ferment AG reprezentowany w Unii przez Lallemand SAS)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/150 z dnia 4 lutego 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu 6-fitazy wytwarzanej przez Komagataella phaffii CGMCC 12056 jako dodatku paszowego dla kurcząt: rzeźnych, odchowywanych na kury nioski lub w celach hodowlanych oraz dla podrzędnych gatunków drobiu: rzeźnego, odchowywanego na nioski lub w celach hodowlanych (posiadacz zezwolenia Andrés Pintaluba S.A.)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/151 z dnia 4 lutego 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków świń przeznaczonych do tuczu i do hodowli innych niż lochy, wszystkich gatunków ptaków, wszystkich gatunków ryb i wszystkich skorupiaków oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 911/2009, (UE) nr 1120/2010 i (UE) nr 212/2011 oraz rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 95/2013, (UE) nr 413/2013 i (UE) 2017/2299 (posiadacz zezwolenia Danstar Ferment AG reprezentowany w Unii przez Lallemand SAS)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/152 z dnia 3 lutego 2020 r. zakazująca Rumunii ponownego udzielania zezwoleń, zgodnie z art. 53 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, na środki ochrony roślin zawierające substancję czynną klotianidyna lub imidachlopryd do stosowania w odniesieniu do Brassica napus przeciwko Phyllotreta spp. lub Psylliodes spp. (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 458)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/153 z dnia 3 lutego 2020 r. zakazująca Litwie ponownego udzielania zezwoleń, zgodnie z art. 53 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, na środki ochrony roślin zawierające substancję czynną tiametoksam do stosowania w odniesieniu do rzepaku przeciwko Phyllotreta spp. lub Psylliodes spp. (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 464)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/142 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii dotyczący dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/143 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Administracyjnego Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR w odniesieniu do zmiany konwencji

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/144 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r.

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprostowanie do zawiadomienia o wejściu w życie Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej ( Dz.U. L 029 z 31.1.2020 )

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/145 z dnia 3 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 433/2012 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1236/2010 w odniesieniu do przesyłania raportów i informacji do Komisji ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA