REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2023 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1557 z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1558 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników w następstwie wniosku złożonego przez Belgię (EGF/2023/001 BE/LNSA)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2023/1559 z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do decyzji uczestników Porozumienia w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych dotyczącej zmian tego porozumienia

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/1560 z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia rokowań ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczących umowy w sprawie wzmocnienia międzynarodowych łańcuchów dostaw minerałów krytycznych

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1561 z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie odrzucenia wniosku o objęcie ochroną – jako oznaczenia geograficznego – nazwy „ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan” (ChNP), zgodnie z art. 52 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 4903)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1562 z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/2323 ustanawiającą europejski wykaz zakładów recyklingu statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2023/1469 budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2023

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1545 z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do oznakowania alergenów zapachowych w produktach kosmetycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1546 z dnia 26 lipca 2023 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy „Pancetta de l’Ile de Beauté/Panzetta de l’Ile de Beauté” (ChOG), „Saucisson sec de l’Ile de Beauté/Salciccia de l’Ile de Beauté” (ChOG), „Bulagna de l’Ile de Beauté” (ChOG) i „Figatelli de l’Ile de Beauté/Figatellu de l’Ile de Beauté” (ChOG)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1547 z dnia 26 lipca 2023 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Gower Salt Marsh Lamb” (ChNP)]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1548 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników (EGF/2023/000 TA 2023 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/1549 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie mianowania zastępcy dyrektora wykonawczego Europolu

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/1550 z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Republikę Federalną Niemiec

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2023/1551 z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia Niemiec do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2023/1552 z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/784 w odniesieniu do okresu obowiązywania upoważnienia do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 206 i 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i zakresu tego środka, wprowadzonego przez Włochy

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2023/1553 z dnia Brukseli dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia Rumunii do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1554 z dnia 19 lipca 2023 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 4985) (Jedynie tekst w języku chorwackim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2023/1555 z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zapewnienia władzom Szwajcarii dostępu do europejskiej bazy danych o załogach oraz do europejskiej bazy danych o jednostkach pływających

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2023/1556 z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie potwierdzenia upoważnienia do prowadzenia operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/2/2023)

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2023/1526 z dnia 16 maja 2023 r. zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu jako stabilizatora termicznego w polichlorku winylu stosowanym jako materiał podstawowy w czujnikach stosowanych w wyrobach medycznych do diagnostyki in vitro (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 185 z dnia 24 lipca 2023 r.)

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 58 z dnia 27 lutego 2020 r.)

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów”) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 405 z dnia 2 grudnia 2020 r.)

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Komisji (UE) 2023/1313 z dnia 22 czerwca 2023 r. zatwierdzającej, w imieniu Unii Europejskiej, zmiany w załączniku 14-B do Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 162 z dnia 28 czerwca 2023 r.)

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1328 z dnia 10 sierpnia 2021 r. określającego wymogi dotyczące infrastruktury mające zastosowanie do niektórych kategorii działań związanych z infrastrukturą podwójnego zastosowania zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1153 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 288 z dnia 11 sierpnia 2021 r.)

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1535 z dnia 24 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2018/2019 i (UE) 2020/1213 w odniesieniu do niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunków Acer campestre, Acer palmatum, Acer platanoides i Acer pseudoplatanus pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA