REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

Dołącz do grona ekspertów
M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

tel./fax: +48 (22) 635 46 00

ul. Podwale 3/13, 00-252 Warszawa
adres e-mail: sekretariat@szulikowski.pl
www.szulikowski.pl

 

Przedstawiamy najważniejsze zmiany w polskich przepisach prawnych z zakresu regulacji dotyczących wymagań dla zabawek, wykonywania niektórych zawodów, które weszły w życie w sierpniu 2014 r., jak również precedensowe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wydane po skardze kasacyjnej.
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o usługach płatniczych.

REKLAMA

25 listopada 2013 r. wejdzie w życie zmiana ustawy prawo farmaceutyczne.
Od 9 listopada 2013 r. obowiązuje część przepisów nowelizacji kodeksu postępowania karnego.

REKLAMA

1 listopada 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym.
Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych z zakresu regulacji dotyczących urlopu wychowawczego, usług płatniczych oraz scalania i wymiany gruntów, które weszły w życie w październiku 2013 r., jak również wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego.
Od 1 października 2013 roku obowiązuje nowelizacja Kodeksu pracy. Celem nowelizacji jest dostosowanie do prawa Unii Europejskiej polskich przepisów dotyczących urlopu wychowawczego. Sprawdź jakie zmiany w urlopie wychowawczym weszły w życie.
Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych z zakresu regulacji dotyczących doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowego Rejestru Karnego, które weszły w życie w czerwcu 2013 r., jak również ostatnio publikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego.
30 czerwca 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Miedzy innymi poprawiony zostanie system wymiany dokumentów pomiędzy KRK a sądami powszechnymi.
Gwarancja bankowa jest jedną z coraz częściej stosowanych w praktyce form zabezpieczenia wierzytelności. Rosnące zainteresowanie gwarancją bankową wynika z faktu, że jest ona jedną z najbezpieczniejszych form osobistego zabezpieczenia wierzytelności, stosowaną na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika.
Czy opodatkowanie ubezpieczenia wykupionego przez pracodawcę dla pracowników stanowi przychód dla pracowników ze stosunku pracy?
Na co zwrócić szczególną uwagę wybierając wycieczkę? Jakie uprawnienia przysługują konsumentom? Czy można reklamować wycieczkę?
W jakich sytuacjach możliwe jest wniesienie środka odwoławczego drogą elektroniczną?
Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wiąże się z wnoszeniem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych z zakresu regulacji dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach, zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, centralnego rejestru form ochrony przyrody, które weszły w życie w marcu 2013 r., jak również ostatnio opublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Zapisem windykacyjnym mogą być objęte przedmioty majątkowe należące do majątku wspólnego małżonków pozostających w ustroju wspólności ustawowej.
Samochód może być zakupiony między innymi na drodze licytacji. Jak zarejestrować samochód kupiony na licytacji?
Czy wniesienie know-how aportem do spółki komandytowej jest opodatkowane przez komandytariusza, który nie jest podatnikiem VAT oraz nie prowadzi działalności gospodarczej?
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję dotyczącą stosowania niedozwolonych postanowień umownych i nieuczciwych praktyk rynkowych w treści umów, ulotek i instrukcji handlowych.
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym wskazał które przepisy ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznych są sprzeczne z Konstytucją.

REKLAMA