Kategorie

Terminarz

14 cze 2021
12 wrz 2021
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Sporządzenie zestawienia obrotów i sald księgi głównej i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych przez jednostki inne niż jednostki sektora …
2021-06-24
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za maj 2021 r. składane przez Prezesa KRUS
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za maj 2021 r.
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Złożenie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za maj 2021 r.
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN; AKC-ST/AKC-STn
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Przesłanie pliku JPK_V7K za maj 2021 r. (część ewidencyjna)
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za maj 2021 r.
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za maj 2021 r. składane przez Prezesa ZUS
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Złożenie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za maj 2021 r.
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Praca w niedziele dozwolona w placówkach handlowych
2021-06-27
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za maj 2021 r. (oraz złożenie deklaracji za maj …
2021-06-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za maj 2021 r. składane przez dysponenta części 77
2021-06-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za maj 2021 r. składane przez dysponenta części 87
2021-06-28
Dodaj do kalendarza
ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2021-06-30
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - czerwiec
2021-06-30
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek …
2021-06-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie informacji CIT/KW stanowiącej załącznik do zeznania CIT-8 prze spółki kapitałowe, których pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT …
2021-06-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie zeznania (deklaracje CIT-8 i CIT8AB z załącznikami) o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, …
2021-06-30
Dodaj do kalendarza
Zakończenie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w jednostkach innych niż wymienione w art. 68 ustawy o rachunkowości
2021-06-30
Dodaj do kalendarza