REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Budżety JST: Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP za IV kwartały 2022 r. składane przez kierowników jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa …
2023-01-30
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2022 r. składane przez dysponenta części budżetowych
2023-01-30
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za grudzień 2022 r. składane przez dysponenta części 87
2023-01-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za IV kwartały 2022 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2023-01-30
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2022 r. składane przez dysponentów części …
2023-01-30
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za grudzień 2022 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2023-01-30
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz złożenie deklaracji WZP-1M – przedsiębiorstwa …
2023-01-30
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2022 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
2023-01-30
Dodaj do kalendarza
Budżet państwa: Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP za IV kwartały 2022 r. składane przez kierowników jednostek, którzy zawarli umowy …
2023-01-30
Dodaj do kalendarza
2023-01-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VII-DO za grudzień 2022 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za 2022 r. (CIT-6AR) – o ile rok podatkowy …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Deklaracja roczna za 2022 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym składana urzędom skarbowym przez płatnika zryczałtowanego podatku …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Deklaracja roczna za 2022 r. o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy składana urzędom skarbowym przez płatnika podatku dochodowego od …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Przekazanie przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku do PFRON o refundację zapłaconych składek …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VIU-DO za IV kwartał 2022 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury unijnej OSS (dotyczy podatników, dla …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VIN-DO za IV kwartał 2022 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej OSS (dotyczy podmiotów …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Przekazanie przez korzystającego Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schemacie podatkowym transgranicznym w przypadkach, …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika w 2022 r. zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Deklaracja za 2022 r. o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Roczna deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Ostateczny termin na przekazanie pracownikom informacji w sprawie nietworzenia zfśs i niewypłacania świadczenia urlopowego przez …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na 2023 r. (osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za styczeń 2023 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Przekazanie ZUS IWA za 2022 r. do ZUS
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Pisemne poinformowanie o NSP schematu podatkowego (z załączonym potwierdzeniem nadania NSP) przez promotora lub korzystającego podmiotu …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ, Rb-50 za IV kwartały 2022 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Deklaracja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na rok bieżący
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za grudzień 2022 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia ZAW-RD o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek – o ile rok podatkowy podatnika …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy, informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2022 r. PIT-40A/11A składana …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Informacja za 2022 r. o wysokości przychodów (dochodów) PIT-8C, PIT-11, PIT-R składana urzędom skarbowym
2023-01-31
Dodaj do kalendarza

REKLAMA