| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 32/IV/2011 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 25 stycznia 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony do 10 lat

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn zm.) w związku z § 12 uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 273/XXXII/ 09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Ś. Nr 200, poz. 3667) Rada Gminy Dębowiec uchwala

§ 1.

1. Wyrazić zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony do lat 10:

1) nieruchomości gminnych, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania, a w przypadku braku takiego planu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pod tereny rolne lub rzeczywiście wykorzystywane na cele rolnicze,

2) nieruchomości gminnych, dla których nie ma ustalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

3) gminnych lokali użytkowych, przeznaczonych na prowadzenie działalności:

a) oświatowej lub

b) z zakresu ochrony zdrowia lub

c) z zakresu kultury, sportu i turystyki lub

d) o charakterze użyteczności publicznej.

2. Bezprzetargowy tryb dotyczy również kolejnych umów zawieranych z tym samym najemcą, dzierżawcą lub użytkownikiem, jeśli ich łączny okres obowiązywania nie przekroczy 10 lat.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »